Ludzie: Ile zmiany klimatyczne będą kosztować nasze społeczeństwo

12 minute read

Zaktualizowano Fri Apr 30 2021

Można powiedzieć, że jest to egocentryczne, ale w dużym stopniu interesuje nas to, jak zmiany klimatyczne wpłyną na ludzi! W tym rozdziale przyjrzymy się, co zmiana klimatu oznacza dla życia ludzi – dla zdrowia i przyszłych źródeł utrzymania.

Zbyt dużo wody czy niewystarczająco?

Ponieważ zmiany klimatu wpłyną na cykl wodny, powodzie i susze mogą stać się jeszcze większym zagrożeniem dla życia ludzkiego.

Liczba osób dotkniętych klęskami żywiołowymi (z wyłączeniem zgonów) w latach 1995–2015

Może to spowodować poważne problemy, takie jak odwodnienie. Ilu ludzi będzie mieć problem z dostępem do wody do roku 2050?


To ponad połowa obecnej populacji świata!

Powodzie i susze mają również wpływ na nasze zasoby żywieniowe. Susze i fale upałów spowodowały średnio zmniejszenie plonów zbóż o 9-10% w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci.

Susze i brak bezpieczeństwa żywnościowego

Czy będziemy mieć wystarczająco dużo żywności?

Zmiany klimatyczne wpłyną na wzrost upraw na różne sposoby na całym świecie, w zależności od lokalnego klimatu i rodzajów rosnących tam upraw. Spójrz na mapę poniżej:

Zmiany w plonach z upraw rolnych na całym świecie do 2080 r.

Kraje, które już cierpią z powodu wysokiego poziomu głodu, poniosą największe straty żywności. Jeśli nie zajmiemy się zmianami klimatu, do 2050 r. 1-183 milionów dodatkowych osób będzie zagrożonych głodem.

66% kalorii spożywanych na całym świecie pochodzi z pszenicy, ryżu, kukurydzy i soi

Czy nasz stan zdrowia będzie zagrożony?

Tak!

Na przykład fale upałów mogą powodować wiele problemów dla naszego zdrowia, a według prognoz wzrosną one w wyniku zmian klimatu. Szacuje się, że spowoduje to 38 000 dodatkowych zgonów rocznie w latach 2030-2050.

Ponadto niektóre owady roznoszące choroby mają lepszą przeżywalność w cieplejszym klimacie. Malaria jest śmiertelną chorobą przenoszoną przez komary. Jak Twoim zdaniem ryzyko tej choroby może się zmienić na całym świecie wraz z postępującym ociepleniem planety?


Przewiduje się, że ocieplenie o 2-3 °C narazi na ryzyko malarii o 3-5 % więcej osób, ponieważ cieplejsze temperatury umożliwiają komarom rozprzestrzenienie się na nowe regiony.

Ile będą nas kosztować zmiany klimatu?

Zmiany klimatyczne nie tylko będą stanowić zagrożenie dla naszego przetrwania, ale również wpłyną na naszą gospodarkę.

Jeśli świat ogrzeje się o 2°C, prawdopodobnie stracimy od 0,2 do 2,0% światowych dochodów. Może wydawać się, że jest to mało, ale 2% dzisiejszych dochodów to ponad bilion dolarów!

Skąd pochodzą te koszty?

Który rodzaj katastrofy związanej z pogodą obecnie kosztuje świat najwięcej?


Burze obecnie powodują 38% kosztów katastrof na całym świecie, ponieważ mogą niszczyć domy, linie elektryczne i komunikacyjne oraz inną infrastrukturę. Ale koszty generują również inne katastrofy, takie jak powodzie:

Odsetek strat spowodowanych przez każdy rodzaj klęski żywiołowej (USD)

Ponieważ zmiany klimatyczne wpłyną na nasze zdrowie, będziemy również musieli wydawać więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną.

Czy wszystkie kraje będą dotknięte jednakowo?

Które kraje zapłacą najwięcej za zmiany klimatu?


Szacuje się, że kraje rozwijające się poniosą 75-80% kosztów zmian klimatu - więc globalne ocieplenie może zwiększyć globalne nierówności.

Znacznie więcej krajów straci pieniądze przy ociepleniu klimatu o 2°C niż przy ociepleniu klimatu o 1,5°C

Najbiedniejsi ludzie na Ziemi będą najbardziej narażeni na skutki zmian klimatycznych dla zdrowia, ponieważ mają mniej pieniędzy na uporanie się z nimi.

Ziemka nie spowodowała tego bałaganu!

Ponad 90% zgonów już teraz związanych ze zmianami klimatycznymi ma miejsce w krajach rozwijających się, a dzieci stanowią ponad 80% z nich.

Wszystkie te konsekwencje mogą spowodować więcej konfliktów (wojen i walk) pomiędzy różnymi społecznościami i krajami. Bieda, brak zasobów i migracje mogą doprowadzić do konfliktu, a każdy z tych elementów ma się pogorszyć wraz ze zmianami klimatu.

Podsumowanie

Zmiany klimatu będą kosztować nas życie i pieniądze. Skutki te będą miały największy wpływ na najbiedniejszych ludzi na Ziemi, którzy są najmniej odpowiedzialni za zmiany klimatyczne.

Ale ludzie nie żyją sami na naszej planecie! Dalej przyjrzymy się konsekwencjom dla dzikiej fauny i flory...

Następny rozdział