Globalne ocieplenie: Jak dzisiejszy klimat ma się do historii i przyszłości?

9 minute read

Zaktualizowano Mon Dec 14 2020

W jaki sposób zmienią się temperatury w przyszłości?

Modele klimatu wykorzystują kilka różnych scenariuszy ludzkich zachowań, aby przewidywać różne możliwe zmiany temperatury w przyszłości. Te prognozy, wraz z zakresem możliwych rezultatów, są pokazane na wykresie poniżej.

Prognozy temperatur w przyszłości

Zielona linia na tym wykresie ilustruje przyszłość w przypadku braku zmian czy aktualizacji obecnej polityki klimatycznej. Szacuje się, że spowodowałoby to globalne ocieplenie o 4,5°C do roku 2100.

Jeżeli wdrożymy politykę klimatyczną, jak np. szczyt emisji CO₂ na poziomie mniej więcej 40 Gt rocznie około 2040 roku oraz mniej więcej stały szczyt emisji CO₂ na poziomie 15 Gt po roku 2080, wówczas scenariusz ilustrowany przez jasnoniebieską linię będzie bardziej prawdopodobny. Oznacza to ocieplenie o 2,5°C do roku 2100.

Linia ciemnoniebieska ilustruje przyszłość możliwą przy wdrożeniu bardzo rygorystycznych i restrykcyjnych przepisów klimatycznych w ciągu roku 2020. Oznaczałoby to globalne ocieplenie o 1,6°C do roku 2100.

Jakie są główne czynniki, które wpłyną na zmiany temperatury w następnym stuleciu?


Przez ostatnie 250 lat ludzie uwalniali gazy cieplarniane do atmosfery, co spowodowało ocieplenie Ziemi o około 1,1°C!

Nietypowe ocieplenie

Wraz z ocieplaniem się planety, topnieniem lodu i wiecznej zmarzliny, oraz w wyniku innych reakcji samej Ziemi, temperatury jeszcze bardziej wzrosną (więcej znajdziesz w rozdziale poświęconym sprzężeniu zwrotnemu klimatu).

Pozytywne sprzężenie zwrotne klimatu

Dlaczego martwimy się dziś o zmiany klimatu?

Gazy cieplarniane i pozytywne sprzężenie zwrotne klimatu powodują, że Ziemia ogrzewa się niezwykle szybko. W ciągu ostatniego stulecia ociepliła się około 10 razy szybciej niż wynosił średni wzrost temperatury po każdej epoce lodowcowej.

Pomimo gwałtownych i dużych zmian temperatury w odległej przeszłości, obecne globalne ocieplenie jest niebezpieczne, ponieważ ludzie nie doświadczyli wcześniej zmian tej skali i prędkości. Dlatego też dostosowanie się będzie dla nas wyzwaniem.

Trudności z adaptacją

Na przykład ostatni raz średnia temperatura Ziemi osiągnęła 4,5°C powyżej poziomów przedindustrialnych aż 5 milionów lat temu. W tamtym czasie nie nastąpiła jeszcze ewolucja ludzi, a nawet mamutów!

Te same temperatury w przeszłości

Realistycznie, jak zmienią się temperatury przy obecnej polityce klimatycznej?

To, ile gazów cieplarnianych uwalniamy, zależy głównie od tego, ile energii zużywamy i jak jest ona produkowana.

Czynniki te są podyktowane względami politycznymi, ekonomicznymi, liczebnością ludności i zużyciem energii na osobę.

W ramach porozumienia paryskiego każdy kraj zobowiązał się ograniczyć wzrost temperatury na świecie do poziomu znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, a najlepiej poniżej 1,5°C.

Jeśli jednak przyjrzymy się obietnicom złożonym przez kraje w zakresie redukcji ich emisji gazów cieplarnianych, obecnie ponad 7 z 10 krajów nie uda się osiągnąć zobowiązań podjętych w porozumieniu paryskim! Obietnice redukcji emisji muszą stać się średnio pięciokrotnie skuteczniejsze w ciągu następnej dekady, aby utrzymać temperatury poniżej 1,5°C.

Wielu naukowców uważa, że mamy niewielkie szanse na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C lub nawet 2°C.

W rzeczywistości, jeśli globalne ocieplenie będzie utrzymywać się na obecnym poziomie, istnieje 66% szans na ocieplenie o 1,5°C w okresie między 2030 a 2052 r..

Globalne ocieplenie dzieje się jednak coraz szybciej, dlatego należy teraz podjąć drastyczne działania, aby zredukować emisje w celu ograniczenia tych rosnących temperatur.

Więcej o rozwiązaniach tego problemu dowiesz się w późniejszych kursach!

Następny rozdział