Modele klimatu: Jak możemy przewidzieć zmiany klimatyczne?

9 minute read

Zaktualizowano Wed Mar 03 2021

Być może słyszeliście sporo o tym, że w najbliższej przyszłości temperatury na świecie gwałtownie wzrosną ze względu na zmiany klimatu. Ale skąd o tym wiemy?

Wszystko zależy od modeli klimatu. Jak więc uważasz, co mają na myśli naukowcy, mówiąc o „modelu klimatu”?


Przepraszamy wszystkich czytających to miłośników samochodów, ale w tym rozdziale będziemy mówić o symulacjach klimatu Ziemi. Mimo to, całkiem fajnie jest przewidywać przyszłość, prawda?

Od prognoz do działań w zakresie polityki klimatycznej

Powtórka: Co to jest klimat?

System klimatyczny obejmuje atmosferę, oceany, lód, ląd i wszystkie żywe istoty na Ziemi. Interakcje między tymi elementami powodują, że system klimatyczny cały czas się zmienia. Na przykład woda, która tworzy deszcz na lądzie, może wyparować z oceanu. Klimat może być również zmuszony do zmiany przez zdarzenia, które nie są częścią naturalnego systemu klimatycznego, takie jak erupcje wulkanów lub zwiększone emisje CO₂. Są to tak zwane wymuszenia.

System klimatyczny

Jak pozwalają nam na to modele klimatu?

Modele klimatu tworząprognozy, symulując wzajemne relacje między częściami systemu klimatycznego i zewnętrznymi wymuszeniami. W tym celu naukowcy muszą odtworzyć te procesy przy użyciu złożonych naukowych równań. Niektóre równania będą na przykład bazowały na równoważeniu energii ze Słońca z energią wchłanianą lub odbijaną przez Ziemię i chmury w atmosferze.

Równowaga energii w atmosferze

Naukowcy badający klimat przygotowują prognozy dotyczące klimatu w przyszłości z wykorzystaniem modeli klimatu, umieszczając w równaniach możliwe scenariusze dla ilości emisji CO₂ i innych zmiennych.

Czy modele klimatu są dokładne?

Modele klimatu są wykorzystywane do dokładnych prognoz od 50 lat i w tym czasie znacznie je udoskonalono.

Naukowcy o tym wiedzą, ponieważ testują swoje modele za pomocą danych z przeszłości. Jeżeli model klimatu może symulować klimaty z przeszłości, bardziej prawdopodobne jest, że poprawnie symuluje on przyszłe klimaty.

Na przykład modele użyte w raporcie naukowym przygotowanym przez tysiące naukowców w 2013 roku poprawnie powieliły światowe temperatury powierzchniowe ze skutecznością 99%!

Skuteczność 99%

Obecnie modele mogą tworzyć prognozy w oparciu o wiele aspektów systemu klimatycznego. Czy uważasz, że kiedykolwiek będzie możliwe stworzenie modelu idealnego?


Naukowcy ciągle pracują nad sprawdzaniem i poprawą dokładności modeli prognozowania, ale mimo to nigdy nie będą one w 100% dokładne.

Aby tak się stało, naukowcy musieliby rozumieć i symulować każdy aspekt systemu klimatycznego i dokładnie wiedzieć, jak każdy z nas będzie zachowywał się w przyszłości. Bez kryształowej kuli jest to dość trudne!

Jeśli modele klimatu nie są w 100% dokładne, to dlaczego ich używamy?

Pomimo niepewności prognoz opartych na modelach klimatu, i tak są one niezwykle użyteczne.

Kluczowe jest zrozumienie, że naukowcy badający klimat nie potrzebują przewidywać przyszłości, żeby pomóc decydentom; wykorzystując kilka różnych, dobrze przemyślanych scenariuszy reakcji ludzi na zmiany klimatu (od niepodejmowania żadnych działań po podejmowanie mnóstwa działań), twórcy modeli klimatu mogą dać decydentom wyobrażenie o zakresie możliwych zmian klimatu które są efektem różnych planów działania.

Prognozy oparte na przepisach

Widzisz na wykresie, że jeśli nie podejmiemy żadnych działań w dziedzinie klimatu, temperatury mogą wzrosnąć od 3°C do 10°C do 2200 r.? Nie wiemy dokładnie, ale jakikolwiek będzie to rezultat, będzie dla nas niekorzystny!

Modele klimatu mogą zapewniać decydentom ustawodawczym informacje i dowody, aby mogli zacząć podejmować świadome decyzje dotyczące przyszłych działań na rzecz ochrony środowiska.

Na przykład emisje gazów cieplarnianych zwiększą przyszłe temperatury i wpłyną na przyszłe wzorce pogodowe. Modele mogą być wykorzystywane do przewidywania wpływu działalności człowieka, takiej jak wzrost emisji, na klimat.

Podsumowanie

Wszystkie modele klimatu mają ograniczenia, ale właściwie wykorzystywane mogą mieć istotny wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Następny rozdział