Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): Jak powinna wyglądać przyszłość?

6 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 14.12.2020 13:32:23 GMT

Żyjemy w nierównym świecie .

W 2018 roku 26 najbogatszych osób na świecie posiadało tyle samo, co najbiedniejsze 50% ludzi .

Image of Globalna nierówność: 26 najbogatszych osób posiada tyle samo, co 3,8 miliarda najbiedniejszych ludzi !

Globalna nierówność: 26 najbogatszych osób posiada tyle samo, co 3,8 miliarda najbiedniejszych ludzi !

Ale nierówność polega na czymś więcej niż na pieniądzach: chodzi również o możliwości i wybory . Przykładem będą tu Alex i Jesse, którzy urodzili się w 2000 r. . Alex miał na tyle szczęścia, że urodził się w bogatym, wysoko rozwiniętym kraju, ale Jesse żyje w jednym z najbiedniejszych, najsłabiej rozwiniętych krajów świata.

Image of Oto Alex i Jesse 

Oto Alex i Jesse 

Gdzie znajdziemy ich 20 lat później? No cóż, istnieje 50% szans na to, że Alex jest teraz na uniwersytecie . Ale Jesse nie ma tak samo dobrej sytuacji: istnieje tylko 3% szans na to, że obecnie studiuje . W rzeczywistości sytuacja może być dużo gorsza, gdyż z prawdopodobieństwem w wysokości 17% Jesse mógł umrzeć przed 20. urodzinami .

Image of Alex i Jesse teraz 

Alex i Jesse teraz 

Czy to sprawiedliwe, że rzeczy, których nie możemy wybrać, takie jak miejsce urodzenia, mają tak ogromny wpływ na nasze życie ?

Zmiany klimatu i nierówność

Zmiany klimatu sprawiają, że globalne nierówności jeszcze bardziej się pogłębiają .

Dotychczas najbogatsze kraje, takie jak Stany Zjednoczone i kraje europejskie, przyczyniły się w największym stopniu do zmian klimatu związanych ze stosowaniem paliw kopalnych .

Mimo to obecne skutki zmian klimatu są dotkliwiej odczuwalne w krajach afrykańskich , gdzie zmienność klimatyczna i ekstremalne zjawiska pogodowe przyczyniają się do wzrostu głodu . To niezwykle niesprawiedliwe !

Przewiduje się, że ten wzór będzie utrzymywał się w przyszłości :

Image of Skutki śmiertelności wynikające ze zmian klimatu w 2100 według regionów 

Skutki śmiertelności wynikające ze zmian klimatu w 2100 według regionów 

Obserwujemy tę tendencję na całym świecie . Zmiany klimatu  będą miały największy wpływ na osoby i tak znajdujące się już w niekorzystnej sytuacji, jak te mające nierówny dostęp do bogactwa, edukacji i wpływów politycznych, mimo że w najmniejszym stopniu są one za te zmiany odpowiedzialne .

To tworzy błędne koło między zmianami klimatu i nierównością .

Sprawiedliwość klimatyczna

Przyczyny i skutki zmian klimatu są określone przez nierówność i niesprawiedliwość . Nie musi być tak być z rozwiązaniami problemu zmian klimatu !

Ruch „sprawiedliwości klimatycznej” działa na rzecz ochrony narażonych na ryzyko osób przed wpływem zmian klimatu . Twierdzi, że koszty radzenia sobie ze zmianami klimatu i wskazywania rozwiązań powinny być sprawiedliwie rozdzielone między państwa .

Obecnie społeczność międzynarodowa stara się ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C . Może to być okazją do budowy sprawiedliwego i równego społeczeństwa .

Jaki mogłoby wyglądać sprawiedliwe i równe społeczeństwo?

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła wizję tego sprawiedliwego i przyjaznego dla klimatu społeczeństwa. Przyjęła siedemnaście „Celów zrównoważonego rozwoju” .

Image of Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Zrównoważony rozwój jest najczęściej definiowany jako zaspokajanie potrzeb obecnej populacji w taki sposób, aby zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń nie było niemożliwe .

Innymi słowy chodzi o dbanie nie tylko o siebie, ale o wszystkich ludzi żyjących w przyszłości na tej planecie. Co zatem ma służyć osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju?

Cele zrównoważonego rozwoju opierają się na czterech głównych założeniach :

  • Dobrobyt gospodarczy – zaspokajanie potrzeb wszystkich
  • Integracja społeczna – zapewnienie wszystkim możliwości, na które zasługują
  • Zrównoważony rozwój środowiska – ochrona planety
  • Dobre rządzenie – tworzenie sprawiedliwych polityk i współpraca międzynarodowa

Obejmują one wszystkie aspekty życia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz zawierają konkretny cel wzywający do „działań na rzecz klimatu” .

Cele zrównoważonego rozwoju wyobrażają świat, w którym nie musimy wybierać między szczęściem ludzkim a zdrowiem środowiskowym. Pokazują nam szanse na wygraną dla wszystkich: zmniejszają nierówności i polepszają życie ludzi, jednocześnie chroniąc środowisko i powstrzymując kryzys klimatyczny .

Ten kurs obejmuje tylko niektóre działania, które można podjąć w celu osiągnięcia czterech z 17 celów zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałając zmianom klimatu .

Image of Nasze rozdziały a cele zrównoważonego rozwoju

Nasze rozdziały a cele zrównoważonego rozwoju

Gdzie zaczynamy? Co z zapobieganiem milionom zgonów z powodu nowotworów i innych chorób, a jednocześnie zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych? O to właśnie chodzi w następnym rozdziale!

Następny rozdział