Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): Jak powinna wyglądać przyszłość?

11 minute read

Zaktualizowano Mon Dec 14 2020

Żyjemy w nierównym świecie.

W 2018 roku 26 najbogatszych osób na świecie posiadało tyle samo, co najbiedniejsze 50% ludzi.

Globalna nierówność: 26 najbogatszych osób posiada tyle samo, co 3,8 miliarda najbiedniejszych ludzi!

Ale nierówność polega na czymś więcej niż na pieniądzach: chodzi również o możliwości i wybory. Przykładem będą tu Alex i Jesse, którzy urodzili się w 2000 r.. Alex miał na tyle szczęścia, że urodził się w bogatym, wysoko rozwiniętym kraju, ale Jesse żyje w jednym z najbiedniejszych, najsłabiej rozwiniętych krajów świata.

Oto Alex i Jesse

Gdzie znajdziemy ich 20 lat później? No cóż, istnieje 50% szans na to, że Alex jest teraz na uniwersytecie. Ale Jesse nie ma tak samo dobrej sytuacji: istnieje tylko 3% szans na to, że obecnie studiuje. W rzeczywistości sytuacja może być dużo gorsza, gdyż z prawdopodobieństwem w wysokości 17% Jesse mógł umrzeć przed 20. urodzinami.

Alex i Jesse teraz

Czy to sprawiedliwe, że rzeczy, których nie możemy wybrać, takie jak miejsce urodzenia, mają tak ogromny wpływ na nasze życie?

Zmiany klimatu i nierówność

Zmiany klimatu sprawiają, że globalne nierówności jeszcze bardziej się pogłębiają.

Dotychczas najbogatsze kraje, takie jak Stany Zjednoczone i kraje europejskie, przyczyniły się w największym stopniu do zmian klimatu związanych ze stosowaniem paliw kopalnych[A3,A4,A16].

W Nigrze, w Afryce, każda osoba produkuje średnio 0,1 tony CO₂ w ciągu roku. Jak sądzisz, ile czasu przeciętny mieszkaniec Ameryki Północnej potrzebuje do wyprodukowania takiej ilości CO₂?


Mimo to obecne skutki zmian klimatu są dotkliwiej odczuwalne w krajach afrykańskich, gdzie zmienność klimatyczna i ekstremalne zjawiska pogodowe przyczyniają się do wzrostu głodu. To niezwykle niesprawiedliwe!

Przewiduje się, że ten wzór będzie utrzymywał się w przyszłości:

Skutki śmiertelności wynikające ze zmian klimatu w 2100 według regionów

Obserwujemy tę tendencję na całym świecie. Zmiany klimatu będą miały największy wpływ na osoby i tak znajdujące się już w niekorzystnej sytuacji, jak te mające nierówny dostęp do bogactwa, edukacji i wpływów politycznych, mimo że w najmniejszym stopniu są one za te zmiany odpowiedzialne.

To tworzy błędne koło między zmianami klimatu i nierównością.

Sprawiedliwość klimatyczna

Przyczyny i skutki zmian klimatu są określone przez nierówność i niesprawiedliwość. Nie musi być tak być z rozwiązaniami problemu zmian klimatu!

Ruch „sprawiedliwości klimatycznej” działa na rzecz ochrony narażonych na ryzyko osób przed wpływem zmian klimatu. Twierdzi, że koszty radzenia sobie ze zmianami klimatu i wskazywania rozwiązań powinny być sprawiedliwie rozdzielone między państwa.

Obecnie społeczność międzynarodowa stara się ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C. Może to być okazją do budowy sprawiedliwego i równego społeczeństwa.

Jaki mogłoby wyglądać sprawiedliwe i równe społeczeństwo?

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła wizję tego sprawiedliwego i przyjaznego dla klimatu społeczeństwa. Przyjęła siedemnaście „Celów zrównoważonego rozwoju”.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Zrównoważony rozwój jest najczęściej definiowany jako zaspokajanie potrzeb obecnej populacji w taki sposób, aby zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń nie było niemożliwe.

Innymi słowy chodzi o dbanie nie tylko o siebie, ale o wszystkich ludzi żyjących w przyszłości na tej planecie. Co zatem ma służyć osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju?

Cele zrównoważonego rozwoju opierają się na czterech głównych założeniach:

  • Dobrobyt gospodarczy – zaspokajanie potrzeb wszystkich
  • Integracja społeczna – zapewnienie wszystkim możliwości, na które zasługują
  • Zrównoważony rozwój środowiska – ochrona planety
  • Dobre rządzenie – tworzenie sprawiedliwych polityk i współpraca międzynarodowa

Obejmują one wszystkie aspekty życia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz zawierają konkretny cel wzywający do „działań na rzecz klimatu”.

Cele zrównoważonego rozwoju wyobrażają świat, w którym nie musimy wybierać między szczęściem ludzkim a zdrowiem środowiskowym. Pokazują nam szanse na wygraną dla wszystkich: zmniejszają nierówności i polepszają życie ludzi, jednocześnie chroniąc środowisko i powstrzymując kryzys klimatyczny.

Ten kurs obejmuje tylko niektóre działania, które można podjąć w celu osiągnięcia czterech z 17 celów zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałając zmianom klimatu.

Nasze rozdziały a cele zrównoważonego rozwoju

Gdzie zaczynamy? Co z zapobieganiem milionom zgonów z powodu nowotworów i innych chorób, a jednocześnie zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych? O to właśnie chodzi w następnym rozdziale!

Następny rozdział