Potęga szkoły: Poprawa jakości życia i zmiany klimatu

6 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 29 Mar 2021

Edukacja może jednocześnie ograniczyć ubóstwo, pomóc powstrzymać zmiany klimatu i poprawić jakość życia ! Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich jest sama w sobie celem zrównoważonego rozwoju : przyjrzyjmy się dlaczego.

Edukacja i ubóstwo

Ubóstwo jest powszechniejsze w krajach o słabo rozwiniętych systemach edukacyjnych .

Image of Brak wykształcenia jako pułapka ubóstwa 

Brak wykształcenia jako pułapka ubóstwa 

W wielu częściach świata dzieciom z biedniejszych rodzin trudno jest uczęszczać do szkoły . Ogranicza to ich szanse na zatrudnienie w dorosłości, co oznacza, że z większym prawdopodobieństwem pozostaną biedne i z mniejszym będą w stanie wysłać do szkoły swoje dzieci . Tak przebiega ten cykl: brak wykształcenia więzi ludzi w pułapce ubóstwa .

Z drugiej strony edukacja może też pomóc wyjść z ubóstwa , ponieważ lepiej wykształceni ludzie mają dostęp do lepiej płatnych miejsc pracy .

W Afryce Subsaharyjskiej, gdzie mieszka ponad połowa najbiedniejszych ludzi na świecie, każdy dodatkowy rok edukacji ma duże znaczenie dla ich perspektyw zarobkowych .

Poprzez zwiększenie dochodów edukacja pomaga ludziom i ich rodzinom uniknąć ubóstwa .

Edukacja dziewcząt

Edukacja wzmacnia pozycję ludzi; dzięki zrozumieniu otaczającego nas świata możemy mieć większą kontrolę nad własnym życiem . Zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do wysokiej jakości edukacji jest ważnym celem , ale zbyt często dziewczęta pozostają w tyle .

W Afryce Subsaharyjskiej kobiety mają średnio 18% lat edukacji mniej niż mężczyźni .

Spójrzmy na tę mapę. Pokazuje ona średnią liczbę lat kształcenia chłopców i dziewcząt w różnych krajach Afryki (2010) .

Image of Różnica między płciami w liczbie lat edukacji w Afryce 

Różnica między płciami w liczbie lat edukacji w Afryce 

Oprócz zmniejszania nierówności płci, zniwelowanie różnicy między płciami w szkolnictwie może przynieść korzyści dla środowiska poprzez ograniczenie wzrostu liczby ludności .

Kształcenie dziewcząt konsekwentnie prowadzi do sytuacji, w której kobiety mają średnio mniej dzieci :

Image of Poziom wykształcenia kobiet w porównaniu z płodnością 

Poziom wykształcenia kobiet w porównaniu z płodnością 

Wykształcone kobiety mają lepsze perspektywy zawodowe  i często decydują się na stosowanie metod planowania rodziny, aby opóźnić posiadanie dzieci, co umożliwia im robienie kariery .

Ponadto dzięki lepszej edukacji kobiety dokonują lepszych wyborów zdrowotnych dla siebie i dla swoich dzieci, na przykład wydłużają odstępy między porodami . Prowadzi to do obniżenia wskaźnika zgonów dzieci . Wraz z ich spadkiem, kobiety mają zazwyczaj mniejszą liczbę dzieci , ponieważ nie spodziewają się już, że stracą je na wczesnym etapie życia .

Co to oznacza dla zmian klimatu?

Kształcenie kobiet spowalnia wzrost liczby ludności danego kraju . Oznacza to, że w przyszłości jego populacja będzie mniejsza, niż byłaby, gdyby tempo jej wzrostu pozostało wysokie. Czy możemy więc założyć, że całkowite emisje w danym kraju spadają?

Często nie jest to takie proste z powodu kilku zachodzących jednocześnie zmian. Szkolnictwo wyższe również ma związek ze wzrostem gospodarczym państw , a zatem jest prawdopodobne, że wraz ze spadkiem tempa wzrostu populacji ilość emisji uwalnianych na osobę wzrośnie . Oznacza to, że całkowita ilość emisji wytwarzanych przez ten kraj również prawdopodobnie wzrośnie.

Zasadniczo jednak wzrost emisji będzie mniejszy, niż gdyby kraj ten utrzymał wysokie tempo wzrostu liczby ludności i jednocześnie się wzbogacił .

Spójrzmy na ten bardzo uproszczony schemat:

Image of Wzrost liczby ludności i emisje

Wzrost liczby ludności i emisje

Dzięki kształceniu dziewcząt w krajach o niskich i średnich dochodach późniejszy spadek liczby ludności może zapobiec 51,48 Gt emisji (CO₂eq) do 2050 r. ! To 93% całkowitych emisji gazów cieplarnianych (CO₂eq) w 2018 .

Co więcej: kształcenie dziewcząt jest zaskakująco tanim i wysoce skutecznym sposobem walki ze zmianami klimatu !

Image of

Jak pokazano na poniższym wykresie, kształcenie dziewcząt jest tańsze niż wszystkie te strategie redukcji emisji, z wyjątkiem zakładanie izolacji do istniejących budynków mieszkalnych .

Zakładanie izolacji do istniejących domów pozwala zaoszczędzić pieniądze, ponieważ zmniejsza ona wysokość rachunków za energię w zimnych krajach .

Image of Ile kosztują strategie redukcji emisji ?

Ile kosztują strategie redukcji emisji ?

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Innym sposobem, w jaki edukacja może powstrzymać zmiany klimatu, jest podnoszenie świadomości i zachęcanie do podejmowania świadomych i zrównoważonych wyborów. Spójrzmy na przykład z Europy:

Oto, jak grupa 1500 Niemców odpowiedziała na to pytanie  w porównaniu z rzeczywistymi redukcjami emisji CO₂ w ramach każdego działania . Jak ci poszło?

Image of Wyobrażenie ludzi o skutecznych działaniach wobec faktycznie skutecznych działań 

Wyobrażenie ludzi o skutecznych działaniach wobec faktycznie skutecznych działań 

Gdyby tylko ludzie znali te fakty, wiedzieliby, jak najlepiej zmniejszyć swoje indywidualne emisje .

Wreszcie kraje o gorszym publicznym zrozumieniu problemu zmian klimatu z mniejszym prawdopodobieństwem wprowadzą zasady prowadzące do rozwiązania go .

Dzieje się tak dlatego, że długoterminowe środki, które należy wdrożyć w celu zatrzymania zmian klimatu, mogą mieć krótkoterminowe wady, na przykład wysokie koszty . Politycy obawiają się, że przez te krótkoterminowe wady stracą poparcie wyborców . Z tej przyczyny ustawy związane z klimatem mają mniejsze szanse na uchwalenie przed wyborami .

Nie możemy stwierdzić z całą pewnością, że lepsze publicznie zrozumienie problemu zmian klimatu doprowadzi do silniejszej polityki klimatycznej. Istnieją jednak dowody na to, że edukacja wzmacnia demokrację  i możliwe jest, że kształcenie w sprawie zmian klimatu może pomóc wyborcom dostrzec wagę silnej polityki i zagłosować na kandydatów, którzy ją wprowadzą.

Image of Głosowanie na rzecz klimatu

Głosowanie na rzecz klimatu

Podsumowanie

Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przynosi korzyści społeczeństwu poprzez poprawę równości płci i zmniejszenie długotrwałego ubóstwa . Mogłaby również przyczynić się do powstrzymania zmian klimatu, umożliwiając ludziom codzienne podejmowanie świadomych decyzji.

Następny rozdział