Potęga szkoły: Poprawa jakości życia i zmiany klimatu

15 minute read

Zaktualizowano Mon Mar 29 2021

Edukacja może jednocześnie ograniczyć ubóstwo, pomóc powstrzymać zmiany klimatu i poprawić jakość życia! Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich jest sama w sobie celem zrównoważonego rozwoju: przyjrzyjmy się dlaczego.

Edukacja i ubóstwo

Ubóstwo jest powszechniejsze w krajach o słabo rozwiniętych systemach edukacyjnych.

Brak wykształcenia jako pułapka ubóstwa

W wielu częściach świata dzieciom z biedniejszych rodzin trudno jest uczęszczać do szkoły. Ogranicza to ich szanse na zatrudnienie w dorosłości, co oznacza, że z większym prawdopodobieństwem pozostaną biedne i z mniejszym będą w stanie wysłać do szkoły swoje dzieci. Tak przebiega ten cykl: brak wykształcenia więzi ludzi w pułapce ubóstwa.

Z drugiej strony edukacja może też pomóc wyjść z ubóstwa, ponieważ lepiej wykształceni ludzie mają dostęp do lepiej płatnych miejsc pracy.

W Afryce Subsaharyjskiej, gdzie mieszka ponad połowa najbiedniejszych ludzi na świecie, każdy dodatkowy rok edukacji ma duże znaczenie dla ich perspektyw zarobkowych.

O ile twoim zdaniem wzrasta (średnio) płaca godzinowa za każdy dodatkowy rok nauki?


Poprzez zwiększenie dochodów edukacja pomaga ludziom i ich rodzinom uniknąć ubóstwa.

Edukacja dziewcząt

Edukacja wzmacnia pozycję ludzi; dzięki zrozumieniu otaczającego nas świata możemy mieć większą kontrolę nad własnym życiem. Zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do wysokiej jakości edukacji jest ważnym celem, ale zbyt często dziewczęta pozostają w tyle.

W Afryce Subsaharyjskiej kobiety mają średnio 18% lat edukacji mniej niż mężczyźni.

Spójrzmy na tę mapę. Pokazuje ona średnią liczbę lat kształcenia chłopców i dziewcząt w różnych krajach Afryki (2010).

Różnica między płciami w liczbie lat edukacji w Afryce

Oprócz zmniejszania nierówności płci, zniwelowanie różnicy między płciami w szkolnictwie może przynieść korzyści dla środowiska poprzez ograniczenie wzrostu liczby ludności.

Kształcenie dziewcząt konsekwentnie prowadzi do sytuacji, w której kobiety mają średnio mniej dzieci:

Poziom wykształcenia kobiet w porównaniu z płodnością

Ale dlaczego?


Wykształcone kobiety mają lepsze perspektywy zawodowe i często decydują się na stosowanie metod planowania rodziny, aby opóźnić posiadanie dzieci, co umożliwia im robienie kariery.

Ponadto dzięki lepszej edukacji kobiety dokonują lepszych wyborów zdrowotnych dla siebie i dla swoich dzieci, na przykład wydłużają odstępy między porodami. Prowadzi to do obniżenia wskaźnika zgonów dzieci. Wraz z ich spadkiem, kobiety mają zazwyczaj mniejszą liczbę dzieci, ponieważ nie spodziewają się już, że stracą je na wczesnym etapie życia.

Co to oznacza dla zmian klimatu?

Kształcenie kobiet spowalnia wzrost liczby ludności danego kraju. Oznacza to, że w przyszłości jego populacja będzie mniejsza, niż byłaby, gdyby tempo jej wzrostu pozostało wysokie. Czy możemy więc założyć, że całkowite emisje w danym kraju spadają?

Często nie jest to takie proste z powodu kilku zachodzących jednocześnie zmian. Szkolnictwo wyższe również ma związek ze wzrostem gospodarczym państw, a zatem jest prawdopodobne, że wraz ze spadkiem tempa wzrostu populacji ilość emisji uwalnianych na osobę wzrośnie. Oznacza to, że całkowita ilość emisji wytwarzanych przez ten kraj również prawdopodobnie wzrośnie.

Zasadniczo jednak wzrost emisji będzie mniejszy, niż gdyby kraj ten utrzymał wysokie tempo wzrostu liczby ludności i jednocześnie się wzbogacił.

Spójrzmy na ten bardzo uproszczony schemat:

Wzrost liczby ludności i emisje

Dzięki kształceniu dziewcząt w krajach o niskich i średnich dochodach późniejszy spadek liczby ludności może zapobiec 51,48 Gt emisji (CO₂eq) do 2050 r.! To 93% całkowitych emisji gazów cieplarnianych (CO₂eq) w 2018.

Co więcej: kształcenie dziewcząt jest zaskakująco tanim i wysoce skutecznym sposobem walki ze zmianami klimatu!

Jak sądzisz, jak to wygląda w porównaniu z innymi możliwościami ograniczenia emisji dwutlenku węgla? Wybierz, które z poniższych są według ciebie droższe niż edukacja dziewcząt:


Jak pokazano na poniższym wykresie, kształcenie dziewcząt jest tańsze niż wszystkie te strategie redukcji emisji, z wyjątkiem zakładanie izolacji do istniejących budynków mieszkalnych.

Zakładanie izolacji do istniejących domów pozwala zaoszczędzić pieniądze, ponieważ zmniejsza ona wysokość rachunków za energię w zimnych krajach.

Ile kosztują strategie redukcji emisji?

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Innym sposobem, w jaki edukacja może powstrzymać zmiany klimatu, jest podnoszenie świadomości i zachęcanie do podejmowania świadomych i zrównoważonych wyborów. Spójrzmy na przykład z Europy:

Które z następujących działań indywidualnych, według ciebie, najskuteczniej zmniejsza emisje CO₂ mieszkańca Europy?


Oto, jak grupa 1500 Niemców odpowiedziała na to pytanie w porównaniu z rzeczywistymi redukcjami emisji CO₂ w ramach każdego działania. Jak ci poszło?

Wyobrażenie ludzi o skutecznych działaniach wobec faktycznie skutecznych działań

Gdyby tylko ludzie znali te fakty, wiedzieliby, jak najlepiej zmniejszyć swoje indywidualne emisje.

Wreszcie kraje o gorszym publicznym zrozumieniu problemu zmian klimatu z mniejszym prawdopodobieństwem wprowadzą zasady prowadzące do rozwiązania go.

Dzieje się tak dlatego, że długoterminowe środki, które należy wdrożyć w celu zatrzymania zmian klimatu, mogą mieć krótkoterminowe wady, na przykład wysokie koszty. Politycy obawiają się, że przez te krótkoterminowe wady stracą poparcie wyborców. Z tej przyczyny ustawy związane z klimatem mają mniejsze szanse na uchwalenie przed wyborami.

Nie możemy stwierdzić z całą pewnością, że lepsze publicznie zrozumienie problemu zmian klimatu doprowadzi do silniejszej polityki klimatycznej. Istnieją jednak dowody na to, że edukacja wzmacnia demokrację i możliwe jest, że kształcenie w sprawie zmian klimatu może pomóc wyborcom dostrzec wagę silnej polityki i zagłosować na kandydatów, którzy ją wprowadzą.

Głosowanie na rzecz klimatu

Podsumowanie

Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przynosi korzyści społeczeństwu poprzez poprawę równości płci i zmniejszenie długotrwałego ubóstwa. Mogłaby również przyczynić się do powstrzymania zmian klimatu, umożliwiając ludziom codzienne podejmowanie świadomych decyzji.

Następny rozdział