Czy działania jednostki mają znaczenie?

13 minute read

Zaktualizowano Sun Sep 12 2021

Jak ważne są działania jednej osoby w świecie, w którym mieszka ponad 7,7 miliardów ludzi? Czy nasze indywidualne starania, mające na celu ograniczenie śladu węglowego, mogą naprawdę mieć znaczenie na globalną skalę? W tym rozdziale sprawdzimy, jak bardzo liczą się nasze osobiste działania w globalnej walce ze zmianami klimatu.

Kogo można winić za emisje?

Udział emisji pochodzących z energii

76% globalnej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z energii (elektryczność, paliwa, ogrzewanie, itp.), która jest w większości produkowana przez firmy wykorzystujące paliwa kopalne. Rzeczywiście, około 85% naszej energii pochodzi ze spalania paliw kopalnych.

Jednak produkcja energii jest napędzana przez popyt konsumencki, ponieważ jest ona potrzebna, żeby dostarczać towary i usługi, na których polegamy. Dlatego musimy też wziąć na siebie trochę odpowiedzialności za emisje z wytwarzania energii.

Dla wielu źródeł emisji nie ma obecnie praktycznych alternatyw. Na przykład nie istnieje na razie praktyczny sposób na napędzanie samolotów czy statków bez użycia paliw kopalnych. Niektóre firmy od lat badają alternatywy, takie jak bazujące na glonach biopaliwa. Jednak zanim te zrównoważone alternatywy staną się tańsze niż paliwa kopalne, dzięki mniej kosztownym metodom produkcji lub dotacjom rządowym, jest mało prawdopodobne, żeby zostały szeroko stosowane przez konsumentów.

Jaką rolę w tej walce mogą odegrać jednostki?


Nasze wybory w zakresie stylu życia mogą pomóc ograniczyć emisje dwutlenku węgla, ale działania jednej osoby nie robią za dużej różnicy. Żeby mieć znaczący wpływ, będziemy potrzebowali innowacji technologicznych i zmian strukturalnych, a także silnej polityki ochrony środowiska.

Czy same działania indywidualne mogą rozwiązać problem zmian klimatycznych?

Jak możemy ograniczyć nasze własne emisje?


Rozważmy hipotetyczny scenariusz, w którym wszyscy na świecie decydują się podjąć indywidualne działania o dużym znaczeniu. Każdy przechodzi na roślinną dietę, rzadziej lata samochodem, żyje bez samochodu, i płaci za bezemisyjne źródła energii dla swojego domu.

Całkowity potencjalny wpływ działań indywidualnych

Nawet przy tych założeniach, całkowita redukcja wynosi tylko 50%.

Założenia te są jednak bardzo nierealistyczne. Na przykład:

  • Zmniejszenie emisji CO₂ przy przejściu na zieloną energię obliczono dla krajów rozwiniętych. Liczba w krajach rozwijających byłaby prawdopodobnie niższa, ponieważ obecnie zużywają one mniej energii na osobę.
  • Założyliśmy, że ludzie przestaną korzystać z samochodów, ale nie sprawdziliśmy, jak zwiększyłoby to emisje z innych środków transportu.

Redukcja nawet o 50% to wciąż za mało, żeby rozwiązać problem kryzysu klimatycznego. Żeby zatrzymać zmiany klimatu, musimy doprowadzić całkowite emisje do zera.

Choć to pokazuje, że indywidualne działania nie wystarczą, nie znaczy to, że nie powinniśmy wprowadzić zmian w naszym stylu życia!

Dlaczego powinniśmy wprowadzać indywidualne zmiany?

Zmiany w stylu życia pozwalają nam na wyrażanie obaw dotyczących zmian klimatu przed innymi osobami. Dzięki naszym działaniom możemy zachęcić także innych do wprowadzenia tych zmian, wywołując efekt domina. Na przykład kiedy dzieci podejmują wysiłki na rzecz ochrony środowiska, ich rodzice są bardziej skłonni dostosować do nich swój własny styl życia.

Ziemka uczy nas o działaniach indywidualnych

Trudno jest przekonać ludzi, że powinni zmienić swoje nawyki, jeśli sami nie stosujemy się do swoich rad; jeśli chcemy, żeby ludzie traktowali nas poważnie, praktykujmy zalecenia, które propagujemy!

Ziemka uczestniczy w lokalnej zielonej gospodarce

Co więcej, kupując rzeczy, „głosujemy portfelami”. Jeśli kupujemy tylko zrównoważone produkty, firmy są zmotywowane, żeby stosować bardziej przyjazne dla środowiska praktyki w celu wyjścia naprzeciw naszym oczekiwaniom.

Głosuj, jeśli możesz!

Ziemka oddaje swój głos

Ponieważ 55% wyborców uważa zmiany klimatu za „bardzo ważny lub nadzwyczaj ważny” problem w USA, politycy są pod presją, żeby kształtować politykę, która spodoba się tym wyborcom.

Poza głosowaniem portfelami, możemy też głosować… głosami! Głosując na polityków, którzy popierają działania w celu ograniczania emisji, takie jak podatek węglowy oraz zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, możemy mieć nadzieję, że rządy podejmą działania przeciwko kryzysowi klimatycznemu.

Rządy mogą następnie użyć polityki, żeby wpłynąć na działania indywidualne, zwiększając podatek na produkty wysokoemisyjne, albo nakazując jasno je oznaczać, żeby pokazać, ile emisji powstaje w wyniku ich wytwarzania.

Czy przekazywanie datków na organizacje charytatywne zajmujące się zmianami klimatu pomaga?

Różne skutki dla klimatu wynikające z działań indywidualnych

Tak, ogromnie. Ale efekt zależy od organizacji charytatywnej. Ważne jest, żeby przed przekazaniem datku sprawdzić, co dokładnie dana organizacja robi i jak wydaje swoje pieniądze. Jedną z możliwości jest zwrócenie się do niezależnych grup nadzorujących, które powiadomią nas, jak skutecznie organizacja charytatywna wykorzysta nasze datki do finansowania programów, które chcemy wspierać.

Podsumowanie

Działania indywidualne wciąż mają do odegrania rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla, ale same nie wystarczą. Żeby sprawić zauważalną różnicę, będziemy potrzebować zmian systemowych.

Ziemka myśli o działaniach indywidualnych, które może podjąć

To przywodzi nas z powrotem do równania klimatycznego, które wprowadziliśmy w kursie intensywnym: całkowite emisje są produktem populacji, konsumpcji i emisji wytworzonych w ramach usług:

Równanie klimatyczne

Ludzie w krajach rozwiniętych mogą i powinni zmniejszyć swoją ogólną konsumpcję. Ale, w ramach bardziej skalowalnych kroków, ludzkość będzie musiała przejść na konsumpcję zrównoważonych produktów. Oznacza to korzystanie z diety niskowęglowej, transportu niskoemisyjnego itp.

Zmniejsz i zmień swoją konsumpcję

Innym świetnym sposobem, żeby pomóc w walce ze zmianami klimatu, jest wybór zawodów o dużym wpływie, w których szuka się rozwiązań obecnych problemów ze zrównoważonym rozwojem lub zwiększa świadomość innych. (Zobacz nasze rozdziały „Problemy otwarte” w innych kursach!)

Następny rozdział