Latanie i jazda samochodem: Czy możemy podróżować w bardziej zrównoważony sposób?

15 minute read

Zaktualizowano Fri Apr 09 2021

Dlaczego warto skupić się na transporcie?

W skali światowej transport jest odpowiedzialny za 24% emisji gazów cieplarnianych. Dlatego ważne jest rozważenie tego sektora w naszych próbach zmniejszenia śladu węglowego.

Który środek transportu wytwarza najwięcej emisji?


Przyjrzyjmy się temu dokładniej:

Porównywanie emisji z różnych środków transportu

Emisje dwutlenku węgla pochodzące z lotów

Każdego roku samoloty przewożą ponad 4 miliardy pasażerów, często na duże odległości. Przy emisji 133 g CO₂ na pasażera na km (w przypadku lotów krajowych) daje to ponad miliard ton CO₂ rocznie. Jest to równoważne 2,4% światowych emisji CO₂!

Wpływ latania

Emisje inne niż CO2 z lotów

Loty emitują nie tylko CO₂. W rzeczywistości ponad połowa ich wpływu na klimat pochodzi z emisji innych niż CO₂.

Smugi kondensacyjne to ścieżki pozostawiane na niebie za samolotami. Powstają ze skondensowanej pary wodnej, która jest uwalniana z samolotów na dużej wysokości. Para wodna natychmiast zamarza, tworząc kryształy lodu, które następnie wytwarzają specjalne chmury zwane cirrusami. Chmury te mogą przechwytywać ciepło z Ziemi, co powoduje efekt ocieplenia.

Samoloty emitują również NOx, gaz, który przyczynia się do zmian klimatu poprzez tworzenie ozonu cieplarnianego. Istnieje jednak różnica zdań co do wysokości wpływu NOx, ponieważ niszczy on również gaz cieplarniany, metan. Nawet jeśli narastanie ozonu przeważa nad usuwaniem metanu, nastąpi efekt ocieplenia netto.

Efekt ocieplenia netto

Jak możesz ograniczyć swój wpływ na środowisko w wyniku latania?

W przypadku niektórych podróży istnieją alternatywy dla latania. Na przykład skorzystanie z promu emituje 18 g CO₂eq na km dla każdego pasażera pieszego. Dla porównania, lot krajowy to emisje rzędu 255 g CO₂eq na km na pasażera.

Jeśli alternatywy nie są dostępne, kolejnym najlepszym wyborem jest latanie klasą ekonomiczną. Latanie klasą biznesową wytwarza od 2 do 3 razy więcej CO₂ niż latanie klasą ekonomiczną, podczas gdy latanie klasą pierwszą wytwarza od 2 do 3 razy więcej CO₂ niż latanie klasą biznesową! Dzieje się tak, ponieważ miejsca premium zajmują więcej przestrzeni.

Ziemka lata różnymi klasami

Kompensowanie emisji dwutlenku węgla

Czasami lot jest nieunikniony. Co można zrobić, aby ograniczyć wpływ tych lotów?

Płacąc trochę więcej, kiedy decydujemy się na lot, można przekazać pieniądze na wsparcie projektów, które pochłaniają CO₂ w ilości równoważnej do ilości uwalnianej podczas naszej podróży. Nazywa się to kompensacją emisji dwutlenku węgla. Projekty wspierane przez kompensację emisji dwutlenku węgla obejmują ponowne zalesianie lub zakup energii bezemisyjnej.

Jeśli kompensowanie jest dobrze przeprowadzone, powoduje redukcję emisji netto. Może warto wziąć to pod uwagę, stając w obliczu nieuniknionego lotu. Od 2005 r. różne projekty przyczyniły się do zmniejszenia, odseparowania lub uniknięcia ponad 437,1 Mt ekwiwalentu CO₂.

Ziemka kupuje kompensaty węglowe w postaci nasadzania drzew

Najlepiej jednak ograniczać emisje bezpośrednio, a nie polegać na kompensowaniu emisji dwutlenku węgla. Ponadto kluczowe znaczenie ma krytyczne zbadanie, ile dwutlenku węgla faktycznie ulega pochłanianiu przez konkretny program kompensowania jego emisji, ponieważ niektóre z nich są bardziej skuteczne niż inne. Możesz to zrobić, sprawdzając, czy posiadają odpowiednie certyfikaty i czy zostały one zweryfikowane przez wiarygodne strony trzecie, takie jak środowiskowe organizacje pozarządowe.

Emisje pochodzące z samochodów

W UE transport drogowy (w tym samochody, ciężarówki i autobusy) odpowiada za 72% wszystkich emisji pochodzących z transportu!

Jak możesz ograniczyć swoje emisje wynikające z jeżdżenia samochodem?


Ograniczysz swój wpływ, korzystając z transportu publicznego!

Łatwym sposobem zmniejszenia śladu węglowego jest dzielenie się przejazdami z innymi ludźmi, którzy udają się do tego samego miejsca.

Jeśli jednak masz wybór, najlepszą alternatywą jest nadal korzystanie z transportu publicznego, gdy tylko jest to możliwe.

Wpływ carpoolingu

Czy warto kupić samochód elektryczny?

Samochody elektryczne przechowują elektryczność w baterii, która jest wykorzystywana do napędzania elektrycznego silnika, wprowadzającego samochód w ruch. W przypadku tradycyjnych samochodów proces ten polega na spalaniu paliw kopalnych.

Prawda czy fałsz: „Samochody elektryczne nie powodują emisji dwutlenku węgla”


Elektryczność w wielu miejscach jest nadal generowana przez spalanie paliw kopalnych, a produkcja baterii emituje 56-494 kg CO₂ na kilowatogodzinę ładowności baterii.

Zatem czy zamiana samochodu ze spalinowego na elektryczny rzeczywiście obniża emisje?


W porównaniu z tradycyjnymi samochodami spalinowymi samochody elektryczne nadal produkują mniej emisji w okresie eksploatacji.

Porównanie emisji CO₂ pojazdów elektrycznych i tradycyjnych w okresie ich użytkowania

Nawet w USA, gdzie 84,3% energii pochodzi z paliw kopalnych, emisje dwutlenku węgla z pojazdów elektrycznych stanowią około 50% emisji wytwarzanych przez pojazdy spalinowe.

Technologia w zakresie produkcji baterii jest ulepszana w zaskakującym tempie, a przyszłe innowacje obniżą emisje CO₂ niezbędne do produkcji baterii. Podczas gdy państwa zwracają się ku czystym źródłom energii, samochody elektryczne staną się jeszcze lepszym wyborem, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy (sprawdź kurs o energii, aby uzyskać więcej informacji).

Skąd pochodzą emisje samochodów elektrycznych

Mimo to samochody elektryczne nadal powodują te same problemy, które wiążą się ze wszystkimi samochodami: ruch uliczny i wypadki drogowe.

Co więcej, samochody uwalniają cząsteczki pyłu zawieszonego PM₂.₅, które powodują zanieczyszczenie powietrza w miastach. Większość z tych cząsteczek nie pochodzi ze spalin, ale z tarcia hamulców i opon. Oznacza to, że odnosi się to do wszystkich rodzajów pojazdów, elektrycznych i nie.

Podsumowanie

W naszym coraz bardziej połączonym świecie podróże przyniosły rozwój społeczny i gospodarczy. Niestety stanowią one nadal znaczne źródło emisji dwutlenku węgla. Elektryfikacja samochodów, ciężarówek i autobusów, w połączeniu z zastosowaniem energii odnawialnej, znacznie ograniczy te emisje. W międzyczasie możemy zmniejszyć nasze emisje, ograniczając liczbę podróży, a także wybierając środki i metody transportu o niższym śladzie węglowym.

Następny rozdział