Emisje według źródła: Jakie sektory generują najwięcej emisji?

5 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 04 Mar 2021

Emisje gazów cieplarnianych powodowane przez ludzi są główną siłą napędową zmian klimatu . Skąd jednak pochodzą te emisje?

Image of Skąd pochodzą emisje?

Skąd pochodzą emisje?

Skąd pochodzą emisje gazów cieplarnianych?

Istnieją dwa popularne sposoby klasyfikacji emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez działalność człowieka :

  1. Ze względu na źródło – gdzie wytwarzane są całkowite emisje
  2. Ze względu na końcowe użycie – do czego używane są emisje pochodzące z każdego źródła

Ten rozdział omówi źródła emisji. Następny przyjrzy się temu, które produkty końcowe są najbardziej za emisje odpowiedzialne. Wszystkie dane na temat obu metod mierzenia emisji można podsumować na jednym niesamowitym wykresie:

Image of Światowe emisje gazów cieplarnianych z podziałem na sektor i przeznaczenie końcowe 

Światowe emisje gazów cieplarnianych z podziałem na sektor i przeznaczenie końcowe 

Lewa strona tego wykresu dzieli emisje ze względu na sektor, z którego pochodzą – np. energię, rolnictwo i odpady. Prawa kolumna wykresu pokazuje emisje z podziałem na działalność związaną z przeznaczeniem końcowym. Pomaga to zrozumieć emisje uwalniane przy powstawaniu konkretnych produktów oraz przy konkretnej działalności.

Który sektor wytwarza najwięcej emisji?

Wytwarzanie i dystrybucja energii produkuje 73% emisji gazów cieplarnianych!

Image of Odsetek światowych emisji gazów cieplarnianych z podziałem na sektory 

Odsetek światowych emisji gazów cieplarnianych z podziałem na sektory 

Obejmuje to emisje pochodzące z produkcji ciepła i energii elektrycznej, paliw transportowych, energii do wytwarzania produktów, budynków, wycieków gazu i wytwarzania nawozów .

Image of Źródła emisji gazów cieplarnianych z sektora energetycznego 

Źródła emisji gazów cieplarnianych z sektora energetycznego 

Bez uwzględniania emisji pochodzących z zużycia energii, rolnictwo i zmiana sposobu użytkowania gruntów odpowiadają za 18,3% emisji (jeżeli uwzględnimy emisje pochodzące z zużycia energii, liczba ta jest jeszcze większa!). To czyni rolnictwo i zmianę sposobu użytkowania gruntów największym źródłem emisji gazów cieplarnianych po energii .

W rzeczywistości wszystkie te procesy uwalniają gazy cieplarniane do atmosfery!

Image of Źródła emisji gazów cieplarnianych z sektora rolniczego 

Źródła emisji gazów cieplarnianych z sektora rolniczego 

Sektor ten obejmuje również emisje wynikające ze zmian sposobu użytkowania gruntów. Drzewa i zdrowe gleby pochłaniają zwykle więcej CO₂ z atmosfery, niż go uwalniają . To tak zwane zielone płuca. Kiedy jednak lasy są wycinane pod gospodarstwa rolne, drogi i budynki, magazynowany w nich węgiel jest uwalniany z powrotem do atmosfery .

Image of Drzewa usuwają węgiel z atmosfery

Drzewa usuwają węgiel z atmosfery

Kolejne po rolnictwie są procesy przemysłowe, które odpowiadają za 5,6% emisji. Składają się na nie emisje pochodzące z produkcji cementu, chemikaliów i różnych innych materiałów (takich jak tworzywa sztuczne, guma i tkaniny sztuczne) .

To jedno z najszybciej rosnących źródeł emisji gazów cieplarnianych. Od 1990 roku wzrosło o 174%! .

Image of Ziemka wytwarza cement

Ziemka wytwarza cement

Odpady na składowiskach, sortowanie ścieków i oczyszczanie ścieków pochodzących od człowieka wytwarzają gazy cieplarniane, zwłaszcza metan i podtlenek azotu . Największym ich źródłem jest składowanie odpadów stałych, w tym odpadów żywnościowych. 

Image of Emisje pochodzące z odpadów

Emisje pochodzące z odpadów

Zobaczyliśmy już, które sektory uwalniają najwięcej gazów cieplarnianych. Przyjrzyjmy się teraz temu, które przeznaczenia końcowe/działania odpowiadają za te emisje.

Następny rozdział