Emisje według kraju: Kto emituje ile CO₂?

6 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 26 Apr 2021

Zmiany klimatu są problemem globalnym, ale niektóre kraje przyczyniły się w większym stopniu do emisji niż inne .

Ponieważ nie są jeszcze dostępne pełne dane dotyczące ekwiwalentu CO₂ we wszystkich krajach, skoncentrujemy się na emisjach CO₂ – gazu cieplarnianego, który stanowi 74,4% emisji z działalności człowieka .

Image of Skąd pochodzą emisje?

Skąd pochodzą emisje?

Które kraje produkują najwięcej CO₂?

Większość danych porównujących emisje między krajami dotyczy emisji pochodzących z produkcji i wytwarzanych w granicach danego kraju .

Obecnie Chiny są największym na świecie emitentem CO₂ i odpowiadają za ponad 25% światowych emisji. Następnie plasują się Stany Zjednoczone (15%), UE-28 (28 państw Unii Europejskiej, w tym Wielka Brytania) (10%), Indie (7%) i Rosja (5%) .

Image of Roczne emisje CO₂ na całym świecie, mierzone w tonach na rok (dane z 2017)  

Roczne emisje CO₂ na całym świecie, mierzone w tonach na rok (dane z 2017)  

W największym stopniu do globalnej emisji CO₂ przyczyniły się Stany Zjednoczone, odpowiadając za 25% uwolnionego przez człowieka CO₂, który narastał do tej pory w naszej atmosferze. . Następnie plasują się UE-28 (22%), Chiny (13%), Rosja (6%) i Japonia (4%) .

Statystyki te pokazują kraje jako całość, ale co z indywidualnymi obywatelami?

Które kraje produkują najwięcej CO₂ na osobę?

Emisje per capita to ilość emisji gazów cieplarnianych na jednego mieszkańca kraju. Oblicza się je, dzieląc całkowite emisje danego kraju przez jego populację .

W 2017 roku najwyższe emisje per capita miał Katar. Wyniosły one 49 ton (t) na osobę .

Image of Roczne emisje CO₂ na całym świecie, mierzone w tonach na rok (dane z 2017)  

Roczne emisje CO₂ na całym świecie, mierzone w tonach na rok (dane z 2017)  

Największymi na świecie emitentami CO₂ per capita są kraje produkujące ropę naftową, zwłaszcza te o stosunkowo niskiej liczbie ludności. Dotyczy to głównie krajów Bliskiego Wschodu .

Image of W krajach produkujących ropę naftową emisje per capita są najwyższe

W krajach produkujących ropę naftową emisje per capita są najwyższe

Istnieją również kraje o większej liczbie mieszkańców i wysokich emisjach per capita, takie jak Australia, Stany Zjednoczone i Kanada .

Wiele krajów na świecie ma jednak bardzo niskie emisje CO₂ per capita. Przykładem jest wiele najbiedniejszych krajów Afryki Subsaharyjskiej, takich jak Czad, Niger i Republika Środkowoafrykańska .

Średni ślad węglowy w tych krajach wynosi 0,1 tony CO₂ rocznie , 160 razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie .

Jaki ma to związek z dochodami?

Istnieje silny związek między dochodami a emisjami CO₂ per capita . Mogą jednak istnieć znaczne różnice w emisjach per capita nawet między krajami, które mają podobny standard życia .

Image of Porównanie emisji CO₂ per capita 

Porównanie emisji CO₂ per capita 

Ten wykres pokazuje emisje per capita różnych krajów o wysokich dochodach. Wartości Wielkiej Brytanii, Portugalii i Francji nie różnią się zbytnio od światowej średniej . Ma to związek z wyborem energii – te kraje wytwarzają jej więcej ze źródeł jądrowych i odnawialnych .

A co z handlem?

Emisje CO₂ są zwykle mierzone na podstawie produkcji . Towary są jednak często przedmiotem handlu między różnymi krajami. .

Image of Towary są często przedmiotem handlu między różnymi krajami

Towary są często przedmiotem handlu między różnymi krajami

Zamiast tego emisje CO₂ można mierzyć jako „emisje oparte na konsumpcji”, co jest dostosowane do handlu . Polega to na śledzeniu, które towary są przedmiotem handlu na całym świecie. Za każdym razem, kiedy towary są importowane, musimy uwzględnić wszystkie emisje CO₂, które były wydzielone w trakcie ich produkcji. Podobnie musimy odjąć wszystkie emisje CO₂ uwolnione w trakcie produkcji towarów, które są eksportowane .

Image of Obliczanie emisji opartych na konsumpcji 

Obliczanie emisji opartych na konsumpcji 

„Emisje oparte na konsumpcji” mogą być całkiem inne niż „emisje oparte na produkcji”  i zwykle odzwierciedlają wybory konsumpcyjne i życiowe obywateli danego kraju .

Poniższa mapa pokazuje emisje towarów będących przedmiotem handlu w odniesieniu do emisji opartych na produkcji danego kraju . Kraje zaznaczone na pomarańczowo są importerami netto emisji; innymi słowy, więcej emisji CO₂ jest uwalnianych w trakcie produkcji towarów, które importują, niż tych, które eksportują.

Kraje zaznaczone na niebiesko są eksporterami netto emisji; więcej CO₂ jest uwalniane w trakcie produkcji towarów, które są następnie eksportowane, niż tych, które są importowane.

Image of Emisje CO₂ w handlu 

Emisje CO₂ w handlu 

Nierówności w emisjach CO₂

Bogatsza połowa krajów świata (dochody wysokie i wyższe warstwy średnich) produkuje 86% światowych emisji CO₂ . Biedniejsza połowa (dochody niskie i niższe warstwy średnich) produkuje ich tylko 14% .

Najbiedniejsze kraje są odpowiedzialne tylko za 0,5% !

Image of Emisje nie są równe

Emisje nie są równe

To uwzględnia tylko nierówności między różnymi krajami. Szacuje się, że nierówności w zakresie emisji między osobami mieszkającymi w tym samym kraju mogą być równie duże .

Podsumowanie

Dowiedzieliśmy się, że przyczyną zmian klimatycznych są ludzie uwalniający do atmosfery gazy cieplarniane. Niektórzy ludzie są jednak bardziej odpowiedzialni za te emisje niż inni.

Zmiany klimatyczne to problem, który wpłynie na ludzi na całym świecie i wszyscy musimy pracować razem, żeby spróbować ograniczyć ich skutki!

Przejdź do quizu!