Problemy otwarte: Niekompletna lista rzeczy do zrobienia, aby osiągnąć globalną równość klimatyczną

11 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 14.12.2020 13:33:11 GMT

Problem 1: Nie jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefacefaceface
attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Przy obecnym stanie rzeczy nie uda nam się osiągnąć Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) do 2030 roku . Wiele osób jest nadal pogrążonych w skrajnym ubóstwie; nierówności w zakresie dochodów, zatrudnienia i statusu społecznego (np. płci) są nadal wysokie, a my znajdujemy się na krawędzi kryzysu klimatycznego .

Kiedy powstawały w 2015 roku, ich sukces opierał się na dwóch głównych wymogach: stałym wzroście gospodarczym, aby finansować postęp; oraz współpracy międzynarodowej, aby kraje mogły się wzajemnie wspierać . Oba z nich są teraz wyzwaniem .

Stoimy w obliczu najgorszego kryzysu gospodarczego od stulecia , a międzynarodowe rozmowy klimatyczne (COP26) zostały przełożone . Właśnie wtedy, gdy potrzebna jest większa współpraca na całym świecie, napięcia w rzeczywistości rosną, a bogate kraje zmagające się z COVID-19 („koronawirusemu0022) mogą zdecydować się na wycofanie swoich funduszy na rozwój w innych krajach .

Aby zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju, stopniowa zmiana nie jest opcją. Musimy przekształcić nasz świat, i to szybko !

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward The European Union

Problem 2: Rządy muszą zintensyfikować swoje DZIAŁANIA, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

faceface
attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money
personpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju  jest powszechne, ale te słowa nie zawsze przekładają się na działania . Kraje muszą podjąć kroki, które pomogą w realizacji SDGs, co może obejmować: współpracę w zakresie planowania działań, finansowanie działań i śledzenie postępów .

Jednak kraje nie zawsze podejmują wszystkie te kroki . Co więcej, tam gdzie kraje podjęły działania, większość z polityk nie jest wystarczająco silna, by osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ! Na przykład tylko cztery kraje – (Butan, Etiopia, Indie i Filipiny) – podjęły działania, które byłyby wystarczająco silne, aby utrzymać ocieplenie klimatu poniżej 2°C, a tylko jeden kraj – (Maroko) – jest na dobrej drodze do osiągnięcia 1,5°C .

Wysiłki Federacji Rosyjskiej, Arabii Saudyjskiej, Turcji i Stanów Zjednoczonych są „krytycznie niewystarczająceu0022 . Chociaż żaden kraj nie jest na dobrej drodze do realizacji wszystkich SDGs , wydaje się, że wiele państw po prostu nie traktuje ich wystarczająco poważnie. To musi się zmienić, i to szybko .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

Problem 3: Porozmawiajmy o pieniądzach...

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefaceface
attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money
person

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju, musimy za nie zapłacić. Rocznie na całym świecie potrzeba 5-7 bilionów dolarów . Wydaje się, że to mnóstwo pieniędzy! Ale czy tak jest? Pieniędzy jest aż nadto: całkowity roczny dochód wszystkich krajów wynosi ponad 80 bilionów dolarów (są to pieniądze publiczne, kontrolowane przez rządy), a kolejne 200 bilionów dolarów to pieniądze prywatne, generowane również przez firmy .

Pomimo tego, Cele Zrównoważonego Rozwoju są niedofinansowane . W krajach rozwijających się na każdego 1 dolara obecnie inwestowanego rocznie, potrzeba kolejnych 1,79 dolara, aby zrealizować SDGs ! Jak więc możemy wypełnić tę lukę w finansowaniu? Pierwszym źródłem są pieniądze publiczne. Kraje członkowskie ONZ są zobowiązane do przekazywania co roku 0,7% swojego dochodu narodowego brutto jako pomocy rozwojowej . Jednak w 2019 roku tylko 5 krajów zrealizowało ten cel .

Drugim źródłem są finanse prywatne pochodzące od przedsiębiorstw. Ponieważ prywatnych pieniędzy jest tak dużo, będą one niezbędne do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju , zwłaszcza w takich obszarach jak energia odnawialna . Wykorzystanie prywatnych pieniędzy może jednak powodować problemy, gdy to, co jest opłacalne, nie jest najlepsze dla SDGs .

Ale oto naprawdę dobra wiadomość: osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ma sens ekonomiczny!  Mogłoby to stworzyć 380 milionów nowych miejsc pracy, otworzyć możliwości biznesowe warte 12 bilionów dolarów i zapobiec szkodom klimatycznym o wartości 26 bilionów dolarów .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

Problem 4: COVID-19 („Koronawirusu0022) spowodował kryzys rozwoju ludzkości.

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefaceface
attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Pandemia COVID-19 (2019 – obecnie) jest czymś więcej niż tylko bezpośrednim kryzysem zdrowotnym: jest to kryzys rozwoju ludzkiego, który nie ustąpi . Oprócz zgonów spowodowanych samą chorobą do 2021 roku pandemia może doprowadzić do kolejnych 6000 możliwych do uniknięcia zgonów dzieci każdego dnia w krajach o niskim i średnim dochodzie . Do tego dochodzi ogromny wpływ wirusa na gospodarkę i edukację .

Wszystkie bezpośrednie i pośrednie wpływy COVID-19 nie zostały jeszcze zidentyfikowane, ale już teraz pogarszają istniejące nierówności poprzez nieproporcjonalne oddziaływanie na kraje i grupy ludzi, które już są narażone . Na przykład skutki wirusa są szczególnie dotkliwe dla osób starszych, bezdomnych i osób z chorobami towarzyszącymi (które są bardziej powszechne w grupach o niskich dochodach) .

Ponadto w sytuacji, gdy szkoły i placówki opieki nad dziećmi są zamknięte, kobiety często przejmują dodatkowe, niepłatne obowiązki związane z opieką, co wiąże się z kosztami dla ich statusu społecznego i ekonomicznego . Istnieją również dowody na to, że izolacja w domach z powodu COVID-19 doprowadziła do tego, że kobiety częściej doświadczają przemocy domowej . To tylko wycinek skutków, które już są odczuwalne, a niewątpliwie jest ich jeszcze więcej.

Już teraz COVID-19 sprawił, że osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku stało się jeszcze trudniejsze . Według niektórych szacunków cały postęp w rozwoju ludzkości z ostatnich 6 lat mógł zostać odwrócony .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

Problem 5: Znajdujemy się na rozdrożu: odbudowa po kryzysie COVID-19 musi opierać się na Celach Zrównoważonego Rozwoju

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefaceface
attach_moneyattach_moneyattach_money
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Niektórzy twierdzą, że kryzys COVID-19 może zapoczątkować działania na rzecz klimatu ! Z powodu kryzysu gospodarczego globalna emisja gazów cieplarnianych w 2020 roku spadnie o największą wartość w historii . Jednak aby powstrzymać kryzys klimatyczny, emisje muszą nadal spadać, rok po roku .

Oznacza to, że rządy muszą podjąć działania już teraz, aby ustawić nas na drodze do zerowej emisji, jednocześnie rozpoczynając ożywienie gospodarcze po zakończeniu COVID-19 . Cele Zrównoważonego Rozwoju muszą przenikać i ukierunkowywać naszą regenerację, odbudowując społeczeństwo, bez przywracania starych nawyków niszczenia środowiska .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

Problem 6: Koniec z nadkonsumpcją!

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefaceface
attach_money
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

W miarę rozwoju i bogacenia się krajów jednostki konsumują więcej, a emisje rosną . Mówiliśmy o tym często w tym kursie i jest to duży problem dla Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obecnie prawie wszystkie kraje i wszyscy ludzie dążą do takiego stylu życia, jaki prowadzą najbogatsi członkowie społeczeństwa .

Ale ten styl życia jest często bardzo niezrównoważony . Musimy dopilnować, żeby wysoka jakość życia, na którą każdy zasługuje, nie została osiągnięta kosztem naszej planety . Musimy skupić się na wystarczającej konsumpcji, a nie na nadkonsumpcji, zwłaszcza w krajach rozwiniętych .

Im więcej konsumujemy, tym mniejszy jest wzrost dobrobytu, który z tego uzyskujemy . Jeśli nie mamy gdzie mieszkać, kupno domu sprawia, że jesteśmy o wiele szczęśliwsi niż wcześniej. Jeśli jednak mamy już dom, kupno drugiego nie poprawia naszego samopoczucia aż tak bardzo, a i tak zużywa dużo zasobów .

Zapobieganie nadmiernej konsumpcji nie jest łatwe, a nawet może wymagać fundamentalnych zmian w naszych systemach gospodarczych i sposobie mierzenia postępu .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward Oxfam
Przejdź do quizu!