Problemy otwarte: Niekompletna lista rzeczy do zrobienia, aby osiągnąć globalną równość klimatyczną

2 minute read

Zaktualizowano Mon Dec 14 2020

Problem: We are not on track to meet the Sustainable Development Goals

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Przy obecnym stanie rzeczy nie uda nam się osiągnąć Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) do 2030 roku. Wiele osób jest nadal pogrążonych w skrajnym ubóstwie; nierówności w zakresie dochodów, zatrudnienia i statusu społecznego (np. płci) są nadal wysokie, a my znajdujemy się na krawędzi kryzysu klimatycznego.

Kiedy powstawały w 2015 roku, ich sukces opierał się na dwóch głównych wymogach: stałym wzroście gospodarczym, aby finansować postęp; oraz współpracy międzynarodowej, aby kraje mogły się wzajemnie wspierać. Oba z nich są teraz wyzwaniem.

Stoimy w obliczu najgorszego kryzysu gospodarczego od stulecia, a międzynarodowe rozmowy klimatyczne (COP26) zostały przełożone. Właśnie wtedy, gdy potrzebna jest większa współpraca na całym świecie, napięcia w rzeczywistości rosną, a bogate kraje zmagające się z COVID-19 („koronawirusem") mogą zdecydować się na wycofanie swoich funduszy na rozwój w innych krajach.

Aby zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju, stopniowa zmiana nie jest opcją. Musimy przekształcić nasz świat, i to szybko!

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: Governments need to step up their ACTION to deliver the Sustainable Development Goals

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju jest powszechne, ale te słowa nie zawsze przekładają się na działania. Kraje muszą podjąć kroki, które pomogą w realizacji SDGs, co może obejmować: współpracę w zakresie planowania działań, finansowanie działań i śledzenie postępów.

Jednak kraje nie zawsze podejmują wszystkie te kroki. Co więcej, tam gdzie kraje podjęły działania, większość z polityk nie jest wystarczająco silna, by osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju! Na przykład tylko cztery kraje – (Butan, Etiopia, Indie i Filipiny) – podjęły działania, które byłyby wystarczająco silne, aby utrzymać ocieplenie klimatu poniżej 2°C, a tylko jeden kraj – (Maroko) – jest na dobrej drodze do osiągnięcia 1,5°C.

Wysiłki Federacji Rosyjskiej, Arabii Saudyjskiej, Turcji i Stanów Zjednoczonych są „krytycznie niewystarczające". Chociaż żaden kraj nie jest na dobrej drodze do realizacji wszystkich SDGs, wydaje się, że wiele państw po prostu nie traktuje ich wystarczająco poważnie. To musi się zmienić, i to szybko.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: Let’s talk about the money...

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju, musimy za nie zapłacić. Rocznie na całym świecie potrzeba 5-7 bilionów dolarów. Wydaje się, że to mnóstwo pieniędzy! Ale czy tak jest? Pieniędzy jest aż nadto: całkowity roczny dochód wszystkich krajów wynosi ponad 80 bilionów dolarów (są to pieniądze publiczne, kontrolowane przez rządy), a kolejne 200 bilionów dolarów to pieniądze prywatne, generowane również przez firmy.

Pomimo tego, Cele Zrównoważonego Rozwoju są niedofinansowane. W krajach rozwijających się na każdego 1 dolara obecnie inwestowanego rocznie, potrzeba kolejnych 1,79 dolara, aby zrealizować SDGs! Jak więc możemy wypełnić tę lukę w finansowaniu? Pierwszym źródłem są pieniądze publiczne. Kraje członkowskie ONZ są zobowiązane do przekazywania co roku 0,7% swojego dochodu narodowego brutto jako pomocy rozwojowej. Jednak w 2019 roku tylko 5 krajów zrealizowało ten cel.

Drugim źródłem są finanse prywatne pochodzące od przedsiębiorstw. Ponieważ prywatnych pieniędzy jest tak dużo, będą one niezbędne do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza w takich obszarach jak energia odnawialna. Wykorzystanie prywatnych pieniędzy może jednak powodować problemy, gdy to, co jest opłacalne, nie jest najlepsze dla SDGs.

Ale oto naprawdę dobra wiadomość: osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ma sens ekonomiczny! Mogłoby to stworzyć 380 milionów nowych miejsc pracy, otworzyć możliwości biznesowe warte 12 bilionów dolarów i zapobiec szkodom klimatycznym o wartości 26 bilionów dolarów.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: COVID-19 (‘Coronavirus’) has caused a human development crisis.

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Pandemia COVID-19 (2019 – obecnie) jest czymś więcej niż tylko bezpośrednim kryzysem zdrowotnym: jest to kryzys rozwoju ludzkiego, który nie ustąpi. Oprócz zgonów spowodowanych samą chorobą do 2021 roku pandemia może doprowadzić do kolejnych 6000 możliwych do uniknięcia zgonów dzieci każdego dnia w krajach o niskim i średnim dochodzie. Do tego dochodzi ogromny wpływ wirusa na gospodarkę i edukację.

Wszystkie bezpośrednie i pośrednie wpływy COVID-19 nie zostały jeszcze zidentyfikowane, ale już teraz pogarszają istniejące nierówności poprzez nieproporcjonalne oddziaływanie na kraje i grupy ludzi, które już są narażone. Na przykład skutki wirusa są szczególnie dotkliwe dla osób starszych, bezdomnych i osób z chorobami towarzyszącymi (które są bardziej powszechne w grupach o niskich dochodach).

Ponadto w sytuacji, gdy szkoły i placówki opieki nad dziećmi są zamknięte, kobiety często przejmują dodatkowe, niepłatne obowiązki związane z opieką, co wiąże się z kosztami dla ich statusu społecznego i ekonomicznego. Istnieją również dowody na to, że izolacja w domach z powodu COVID-19 doprowadziła do tego, że kobiety częściej doświadczają przemocy domowej. To tylko wycinek skutków, które już są odczuwalne, a niewątpliwie jest ich jeszcze więcej.

Już teraz COVID-19 sprawił, że osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku stało się jeszcze trudniejsze. Według niektórych szacunków cały postęp w rozwoju ludzkości z ostatnich 6 lat mógł zostać odwrócony.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: We are at a crossroads: the recovery from COVID-19 must be based on the SDGs

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Niektórzy twierdzą, że kryzys COVID-19 może zapoczątkować działania na rzecz klimatu! Z powodu kryzysu gospodarczego globalna emisja gazów cieplarnianych w 2020 roku spadnie o największą wartość w historii. Jednak aby powstrzymać kryzys klimatyczny, emisje muszą nadal spadać, rok po roku.

Oznacza to, że rządy muszą podjąć działania już teraz, aby ustawić nas na drodze do zerowej emisji, jednocześnie rozpoczynając ożywienie gospodarcze po zakończeniu COVID-19. Cele Zrównoważonego Rozwoju muszą przenikać i ukierunkowywać naszą regenerację, odbudowując społeczeństwo, bez przywracania starych nawyków niszczenia środowiska.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: No more overconsumption!

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

W miarę rozwoju i bogacenia się krajów jednostki konsumują więcej, a emisje rosną. Mówiliśmy o tym często w tym kursie i jest to duży problem dla Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obecnie prawie wszystkie kraje i wszyscy ludzie dążą do takiego stylu życia, jaki prowadzą najbogatsi członkowie społeczeństwa.

Ale ten styl życia jest często bardzo niezrównoważony. Musimy dopilnować, żeby wysoka jakość życia, na którą każdy zasługuje, nie została osiągnięta kosztem naszej planety. Musimy skupić się na wystarczającej konsumpcji, a nie na nadkonsumpcji, zwłaszcza w krajach rozwiniętych.

Im więcej konsumujemy, tym mniejszy jest wzrost dobrobytu, który z tego uzyskujemy. Jeśli nie mamy gdzie mieszkać, kupno domu sprawia, że jesteśmy o wiele szczęśliwsi niż wcześniej. Jeśli jednak mamy już dom, kupno drugiego nie poprawia naszego samopoczucia aż tak bardzo, a i tak zużywa dużo zasobów.

Zapobieganie nadmiernej konsumpcji nie jest łatwe, a nawet może wymagać fundamentalnych zmian w naszych systemach gospodarczych i sposobie mierzenia postępu.

Click to learn more:

Who is working on this:

Następny rozdział