Gospodarka: Ile będą kosztować zmiany klimatyczne?

14 minute read

Zaktualizowano Mon Dec 14 2020

Słowo ekonomia opisuje, ile pieniędzy zarabia i wydaje kraj. Miernik PKB to całkowita cena wszystkich towarów i usług wytwarzanych przez dany kraj. Często jest używany do mierzenia, jak dobrze radzi sobie gospodarka.

Ile będą nas kosztować zmiany klimatu?

Jeśli świat ogrzeje się o 2°C, prawdopodobnie stracimy od 0,2 do 2,0% światowych pieniędzy. Może się wydawać, że to mało, ale 2% obecnego światowego PKB to ponad bilion dolarów amerykańskich! Jeśli ocieplenie wzrośnie powyżej 2°C, koszty będą jeszcze wyższe, chociaż nie możemy być pewni dokładnej liczby.

Szacuje się, że dostosowanie się do cieplejszego o 2°C świata (takie jak budowa wyższych opasek brzegowych) kosztuje co najmniej 70-100 mld dolarów rocznie. Wystarczy, by kupić 12 000 000 000 pizz w ciągu roku!

Skąd pochodzą te koszty?

Naprawa szkód spowodowanych przez wydarzenia związane z klimatem będzie kosztować pieniądze. Niestety szacunki tych kosztów dotyczą tylko kilku miejsc.

Który rodzaj katastrofy związanej z pogodą obecnie kosztuje świat najwięcej?


Burze – w tym huragany, burze z piorunami i ulewy – odpowiadają obecnie za 38% kosztów katastrof na świecie, ponieważ mogą niszczyć domy, drogi i inną infrastrukturę. Sam huragan Katrina kosztował Stany Zjednoczone 168 miliardów dolarów.

Odsetek strat spowodowanych przez każdy rodzaj klęski żywiołowej (USD)

Potrzebne będą również miliardy dolarów na naprawę budynków i sieci transportowych uszkodzonych w wyniku innych zdarzeń związanych z pogodą. Wysokie temperatury mogą uszkadzać chodniki i koleje, podczas gdy powodzie mogą niszczyć mosty.

Zmiany klimatyczne mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu, na przykład poprzez fale upałów, zaostrzenie chorób i zanieczyszczenie powietrza (zob. poprzedni rozdział!). Aby sobie z tym poradzić, będziemy musieli wydać więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną, w tym szkolenie większej liczby lekarzy i zakup większej ilości zaopatrzenia.

Zmiany ilości i rodzajów żywności, którą możemy produkować, będą również miały pośredni wpływ na gospodarkę. Jeśli żywność jest droższa, ludzie mają mniej pieniędzy, aby wydawać je w innych częściach gospodarki, takich jak restauracje, rozrywka i turystyka.

Koszt żywności może mieć wpływ na inne sektory gospodarki

Czy wydawanie pieniędzy teraz zaoszczędzi pieniądze później?

Możemy uniknąć niektórych przyszłych kosztów zmian klimatu.

Jak moglibyśmy to zrobić, wydając pieniądze teraz?


Nie musimy wybierać pomiędzy redukcją emisji a przygotowaniem się na skutki zmian klimatu: w rzeczywistości potrzebujemy i tego, i tego.

Musimy się przygotować, ponieważ niektóre skutki nastąpią niezależnie od tego, co zrobimy, z powodu emisji, które już zostały uwolnione. Musimy jednak również zapobiec jeszcze gorszym skutkom, jakie mogą mieć miejsce w przypadku utrzymywania się emisji w niezmienionej postaci..

Jeśli nie wydamy więcej na próby powstrzymania zmian klimatycznych, możemy stracić do 10 bilionów dolarów do 2050 r.! Niemniej jednak, jeśli będziemy zużywać mniej energii i chronić naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, takie jak lasy deszczowe, to do 2050 roku możemy faktycznie zyskać pieniądze.

Czy wszystkie kraje będą dotknięte jednakowo?

W jaki sposób zmiany klimatyczne wpłyną na gospodarkę różnych krajów?


Szacuje się, że kraje rozwijające się poniosą 75-80% kosztów zmian klimatu, a im większe ocieplenie, tym wyższe będą koszty. Tak więc, chociaż w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszyły się nierówności między krajami bogatymi i biednymi, globalne ocieplenie spowalnia ten postęp[b2 b].

Znacznie więcej krajów straci pieniądze przy ociepleniu klimatu o 2°C niż za przy ociepleniu klimatu o 1,5°C

Dlaczego skutki będą gorsze dla uboższych ludzi?

Najbiedniejsi ludzie na świecie muszą wydawać większość swoich pieniędzy na jedzenie. Zmiany klimatyczne sprawią, że żywność będzie droższa, a więc jeszcze mniej będzie ich na nią stać.

Ubogie gospodarstwa domowe wydają więcej swoich dochodów na żywność

Skutki chorób będą również gorsze dla osób z mniejszymi zasobami finansowymi, które często muszą same płacić za leczenie.

A to nie koniec. Gospodarki krajów rozwijających się są często bardziej narażone na zmiany pogody. W krajach Afryki około 70% pracowników zatrudnionych jest w małych gospodarstwach, a zatem rolnictwo stanowi znaczną część PKB kontynentu. Jest to kolejny powód, dla którego kraje rozwijające się są bardziej narażone na skutki zmian klimatu.

Nawet jeśli bogatsze kraje stracą łącznie więcej pieniędzy, odsetek PKB utraconego w wyniku zmian klimatycznych będzie najwyższy w biedniejszych krajach.

Czy ktoś będzie bogatszy z powodu zmian klimatycznych?


Niektóre kraje i przedsiębiorstwa odniosą korzyści ze zmian klimatycznych! Kraje w pobliżu Arktyki, takie jak Kanada i Rosja, będą mogły zarabiać pieniądze w miarę topnienia lodów[Arktyka, Arktyka2]. Mniej lodu umożliwi dotarcie do gazu i ropy na dnie morskim, a statkom pozwoli na przemieszczanie się po krajach.

Firmy opłacane za reagowanie na klęski (takie jak pożary lub powodzie) również mogą liczyć na zyski.

Jak dokładne są te przewidywania?

Przewidywanie, ile będą kosztować zmiany klimatyczne, jest naprawdę trudne, częściowo dlatego, że ich skutki będą się różnić w zależności od krajów i sektorów przemysłu. Nie wiemy też dokładnie, jakie będą te efekty, lub czy nastąpią dramatyczne zmiany w wyniku przekroczenia punktów krytycznych[10.10 WGII]. Co więcej, koszty zależeć będą od tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa dostosowują się do zmieniającego się klimatu, na czym skupiło się niewiele badań.

Modele gospodarcze mają tendencję do przypisywania większego znaczenia skutkom w chwili obecnej, co oznacza, że skutki w przyszłości są pomijane.

Ponadto wiele konsekwencji zmian klimatycznych, które mają wpływ na gospodarkę, jest trudnych do zmierzenia w pieniądzach. Na przykład ile jest warte ludzkie życie lub ekosystem? Modele muszą wybrać dla nich wartości, nawet jeśli wskazanie takiej liczbyjest prawie niemożliwe! Dlatego statystyki, które mówią, że zmiany klimatyczne będą nas kosztować pewną ilość pieniędzy, rzadko uwzględniają wszystkie czynniki.

Podsumowanie

Zmiany klimatyczne obciążą nas kosztami, chociaż przewidywanie dokładnie jakimi jest trudne. Spowodują też, że pieniądze będą mniej równomiernie rozdzielone, zarówno w obrębie państw, jak i między nimi.

Zatrzymanie zmian klimatycznych i przygotowanie się na ich skutki, na powstrzymanie których jest za późno, może zmniejszyć te koszty i nierówności w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Dotychczas przyjrzeliśmy się skutkom zmian klimatycznych dla ludzi i gospodarki. Ale nie jesteśmy sami na naszej planecie! W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się konsekwencjom dla dzikiej fauny i flory...

Następny rozdział