Ludzie: Dlaczego zmiany klimatu spowodują wzrost nierówności

9 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 26.12.2021 16:52:50 GMT

Można to nazwać egoizmem, ale bardzo obchodzi nas to, jak zmiany klimatyczne wpłyną na ludzi! W tym rozdziale przyjrzymy się temu, co oznaczają one dla naszego życia – dla dostępu do wody, żywności i zdrowia. Ustalimy też, kogo zmiany dotkną najbardziej – i dlaczego jest to zupełnie niesprawiedliwe.

Zbyt dużo wody - czy niewystarczająco?

Woda jest wszędzie! Znajduje się w krwi i wewnątrz komórek, i stanowi około 60% masy naszego ciała. Jednak 2,2 mld ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej!

Brak wystarczającej ilości wody jest naprawdę szkodliwy – ale tak samo jest, gdy wody jest za dużo! Powodzie dotknęły więcej osób niż jakiekolwiek inne katastrofy związane z pogodą w ciągu ostatnich 20 lat. Oprócz bezpośrednich zgonów, powodzie mogą niszczyć budynki, powodować osuwiska i pogarszać skutki chorób rozprzestrzeniających się drogą wodną.

Problemy z posiadaniem zbyt dużej lub zbyt małej ilości wody ulegną pogorszeniu, ponieważ zmiany klimatyczne sprawiają, że suche miejsca stają się bardziej suche, a mokre miejsca bardziej mokre (więcej informacji w kursie Prognozy klimatu)!.

Image of Liczba osób dotkniętych klęskami żywiołowymi (z wyłączeniem zgonów) w latach 1995–2015

Liczba osób dotkniętych klęskami żywiołowymi (z wyłączeniem zgonów) w latach 1995–2015

Powodzie mogą niszczyć punkty zaopatrzenia w wodę pitną, a także zbiorniki i rurociągi ściekowe. Mogą również mieszać czystą wodę z brudną wodą lub wodą morską, co czyni ją niezdatną do picia. Rosnące poziomy mórz jeszcze bardziej pogarszają ten problem.

Susze również pogorszą się wraz ze zmianami klimatycznymi. Zagrozi to jeszcze bardziej dostępowi do wody pitnej, nawet na wielu obszarach, które zazwyczaj nie są suche.

To ponad połowa obecnej populacji świata!

Trudności z dostępem do wody bezpośrednio wpływają na dostęp do wody pitnej oraz utrudniają rolnikom nawadnianie upraw. Susze i fale upałów spowodowały zmniejszenie plonów średnio o 9-10% w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Image of Susze i brak bezpieczeństwa żywnościowego

Susze i brak bezpieczeństwa żywnościowego

Czy będziemy mieć wystarczająco dużo żywności?

Zmiany klimatyczne wpłyną na wzrost upraw na bardzo różne sposoby na całym świecie, w zależności od lokalnego klimatu i typu roślin tam uprawianych.

Przewiduje się, że do 2050 r. hodowla siedmiu głównych typów upraw w Europie wzrośnie średnio o 8% ze względu na zmiany klimatu. Szczególnie wzrośnie uprawa pszenicy i buraków cukrowych – to dobre wieści dla niektórych płatków śniadaniowych!

Ale to tylko w kontekście Europy. Spójrz na poniższą mapę, która pokazuje, jak mają się zmienić plony z upraw do 2080 roku:

Image of Zmiany w plonach z upraw rolnych na całym świecie do 2080 r.

Zmiany w plonach z upraw rolnych na całym świecie do 2080 r.

Kraje już dotknięte wysokim poziomem głodu poniosą największe straty żywności – to kolejny przykład nierównych i niesprawiedliwych skutków zmian klimatycznych. Jeśli ich nie powstrzymamy, do 2050 r. miliony ludzi będą zagrożone głodem.

Globalny wzrost pszenicy, ryżu, kukurydzy i soi zmniejszy się. Te uprawy stanowią 66% kalorii, które spożywają wszyscy na całym świecie.

Image of Główne źródła kalorii

Główne źródła kalorii

Innym problemem są owady i choroby: obecnie niszczą one 20% wszystkich upraw pszenicy, ryżu, kukurydzy i soi. Zmiany klimatyczne prawdopodobnie jeszcze bardziej pogorszą sytuację, gdy owady i choroby rozprzestrzenią się na bieguny. Może to zmniejszyć wzrost plonów przewidywany dla chłodniejszych stref klimatu, takich jak Europa.

W przypadku wielu roślin zmiana klimatu obniży jakość i ceny. Przeczytaj więcej na temat tych wyzwań i sposobów ich rozwiązywania w kursie „Żywność i rolnictwo”!

Czy nasz stan zdrowia będzie zagrożony?

Tak!

Na przykład fale upałów mogą powodować wiele problemów dla naszego zdrowia.

Według prognoz, fale upałów będą częstsze w wyniku zmian klimatu. Szacuje się, że spowoduje to 38 000 dodatkowych zgonów rocznie w latach 2030-2050. Podczas fal upałów miasta będą cieplejsze niż otaczające je tereny, gdyż ich ciemne powierzchnie pochłaniają więcej ciepła.

Do 2050 roku większość ludności świata będzie mieszkać w miastach i w związku z tym będzie szczególnie zagrożona podczas fal upałów.

Bez czystej wody do picia może też dojść do odwodnienia, co może powodować bóle i zawroty głowy, zmęczenie i uszkodzenie ciała. Picie nieczystej wody prowadzi do problemów zdrowotnych, takich jak biegunka, co powoduje 4% wszystkich zgonów na całym świecie.

Niektóre owady rozprzestrzeniające choroby lepiej funkcjonują w cieplejszym klimacie. Na przykład malaria jest chorobą przenoszoną przez komary, która co roku powoduje ponad 400 000 zgonów. Obecnie większość zakażeń związanych z malarią występuje w Afryce Subsaharyjskiej. Komary wolą ciepłe i wilgotne środowisko, przez co mogą przemieszczać się do nowych miejsc, gdy klimat będzie się ocieplać. W ten sposób różne grupy osób będą narażone na ryzyko tej śmiertelnej choroby.

Poza owadami, choroby u ludzi powoduje wiele bakterii . Bakterie rosną szybciej, jeśli jest ciepło. W rzeczywistości temperatury wpływają również na ich zdolność do wymiany DNA. W cieplejszym klimacie bakterie wymieniają je szybciej, w tym DNA, które uodparnia je na antybiotyki. Większa oporność na antybiotyki uniemożliwiłaby leczenie wielu zakażeń.

Innym czynnikiem, który może mieć wpływ na nasze zdrowie fizyczne, jest zanieczyszczenie powietrza. Może ono pogorszyć choroby oddechowe, takie jak astma, jak również zwiększyć poziom występowania raka płuc, udarów i chorób serca. Istnieją również dowody na to, że zanieczyszczenie powietrza może spowodować nasilenie zakażenia wirusami przenoszonymi w powietrzu. Globalne ocieplenie wpływa na zanieczyszczenie powietrza ze względu na wzrost liczby pożarów oraz zmiany stężenia gazu na poziomie gruntu, które występują w wyższych temperaturach, 5, 55a, 55b].

Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, aby je zatrzymać, zanieczyszczenie powietrza może spowodować od 1000 do 4300 więcej zgonów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych do 2050 r..

Image of Krótkoterminowy a długoterminowy wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi

Krótkoterminowy a długoterminowy wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi

Niesprawiedliwość

Być może zauważyliście, że skutki zmian klimatycznych będą miały większy wpływ na niektóre osoby i miejsca niż inne. Już teraz żyjemy w nierównym świecie, a zmiany klimatyczne sprawią, że nierówności będą jeszcze większe.

Wyobraź sobie, że ktoś potłukł kilka szklanek, ale zostawił ostre kawałki szkła na całej twojej podłodze. Co gorsza, podczas gdy ta osoba może nosić buty, by chronić swoje stopy, ty nie masz butów!

No cóż, tak jest ze zmianami klimatycznymi: przewiduje się, że największe szkody uderzą w ludzi, którzy najmniej za nie odpowiadają! Innymi słowy, kraje wytwarzające niższe emisje gazów cieplarnianych będą najbardziej dotknięte tym problemem. Ponadto miejsca te często dysponują mniejszymi zasobami, żeby pomóc sobie w ochronie przed tymi skutkami.

Image of

Bez podjęcia pilnych działań skutki zmian klimatu mogłyby do 2030 r. doprowadzić do ubóstwa dodatkowo 100 mln osób.. Ponad 99% zgonów, które już miały miejsce z powodu zmian klimatycznych, wystąpiło w krajach rozwijających się, a dzieci stanowią ponad 80% z nich.

Przewiduje się, że do 2050 r. 1 osoba na każde 45 osób na świecie będzie musiała opuścić swój dom ze względu na zmiany klimatyczne! Ludzie mogą migrować w ten sposób, aby uniknąć suszy, powodzi i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wzrost poziomu mórz już teraz zmusza ludzi do przemieszczania się i jeśli temperatura wzrośnie o 3°C, miasta przybrzeżne, takie jak Miami i Szanghaj, mogą całkowicie znaleźć się pod wodą!

Wszystkie te konsekwencje mogą spowodować więcej wojen i walk pomiędzy różnymi społecznościami i krajami. Bieda, brak zasobów i migracja mogą doprowadzić do konfliktu, a każdy z tych elementów ma się pogorszyć wraz ze zmianami klimatycznymi.

Podsumowanie

Zmiany klimatyczne będą miały wpływ na to, jak ludzie będą żyli i umierali. Od ekstremalnych katastrof pogodowych po nasz łańcuch dostaw wody i żywności, konsekwencje te należy traktować poważnie.

Następny rozdział