Problemy otwarte

6 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 29 Apr 2021

W tym kursie wiele już omówiliśmy! Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym problemom i rozwiązaniom związanym z prognozowaniem klimatu.

Image of Niepewność co do interakcji światła słonecznego z chmurami i aerozolami

Niepewność co do interakcji światła słonecznego z chmurami i aerozolami

Problem 1: Uwzględnienie bardziej złożonych procesów w modelach klimatu

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

face
attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money
personpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Procesy te obejmują wpływ aerozoli (małych cząstek, które można znaleźć w atmosferze) i ich interakcję z chmurami, jak również proces, który kontroluje naturalne pochłaniacze i źródła gazów cieplarnianych. Oznacza to, że nawet jeśli komputery używane do modelowania są niezwykle wydajne, model będzie miał pewne błędy. Na przykład różnice w sposobie traktowania chmur przez różne modele powodują znaczne wariacje w modelach prognoz średniej globalnej temperatury.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

arrow_forward CarbonBrief
arrow_forward WCRP-Climate
arrow_forward Royal Society

Problem 2: Ograniczone i/lub niskiej jakości obserwacje wpływają na jakość prognoz modeli klimatu.

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Obecnie naukowcy wciąż borykają się z brakiem lub niską jakością danych w wielu dziedzinach, w tym pomiarów opadów deszczu w Afryce i Ameryce Południowej, ilości CO₂ i ciepła pochłanianego przez głębiny oceaniczne oraz interakcji między oceanami a lądolodami. Wpływa to na naszą zdolność do szacowania trendów w występowaniu susz, przewidywania wysokości wzrostu poziomu morza i prognozowania zmian w lądolodzie Antarktydy. Co być może ważniejsze, utrudnia to weryfikację naszych modeli! Finansowanie badań pozwoliłoby naukowcom lepiej zrozumieć systemy klimatyczne dzięki zapewnieniu wystarczającej ilości danych (poprzez częstsze pomiary) i poprawie ich jakości.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

arrow_forward CarbonBrief
arrow_forward WCRP-Climate
arrow_forward Royal Society
Image of Dokładna prognoza oznacza niższe koszty

Dokładna prognoza oznacza niższe koszty

Problem 3: Wciąż można poprawić dokładność prognoz modeli klimatu w małych skalach.

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money
personpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Zagrożenia związane ze zmianami klimatu różnią się lokalnie, więc różne społeczności zostaną dotknięte w różny sposób. Dokładne prognozy lokalne pozwalają zaoszczędzić pieniądze, umożliwiając rządom przygotowanie się na skutki zmian klimatu bez podejmowania zbędnych środków ostrożności. Jednak z powodu ograniczeń w dostępnej mocy komputerów nie możemy konstruować globalnych modeli klimatu z wystarczającą dokładnością w skalach lokalnych. Zamiast tego możemy konstruować tylko modele lokalne, które nadal muszą polegać na danych wejściowych z modeli klimatu o większej skali.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

arrow_forward MET Office UK
arrow_forward Carbon Brief
arrow_forward WCRP-Climate
Image of Niepewność jest pewna!

Niepewność jest pewna!

Problem 4: Naukowe terminy dotyczące prognoz klimatycznych mogą być mylące, więc ludzie nie podejmują działań.

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

face
attach_moneyattach_money
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Pomimo ogromnej ilości dowodów naukowych i zgodności co do zmian klimatycznych, wielu ludzi nadal nie jest przekonanych, ponieważ nie rozumieją kluczowych terminów naukowych. Najlepszym tego przykładem jest słowo „niepewność”. Dla osób nie będących naukowcami słowo to zwykle oznacza „rzeczy, których nie wiemyu0022, ale naukowcom pokazuje, jak dobrze coś znają. W celu rozwiązania tego problemu naukowcy muszą pracować ciężej, by jasno komunikować swoje badania społeczeństwu, upewniając się, że są one użyteczne i zrozumiałe. Praca ludzi innych zawodów, takich jak nauczyciele i dziennikarze, również pomoże. My – ClimateScience – staramy się właśnie to robić! :)

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

arrow_forward climateconviction.org
arrow_forward Scientific American
arrow_forward ucsusa

Problem 5: Punkty krytyczne muszą być brane na poważnie.

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

attach_moneyattach_moneyattach_money
personpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Uważa się, że jeśli kraje będą dotrzymywać swoich obietnic dotyczących redukcji emisji, to prawdopodobnie osiągniemy 3°C globalnego ocieplenia. Może to być bardzo niebezpieczne, ponieważ wielu naukowców twierdzi, że powinniśmy utrzymać globalne ocieplenie poniżej 2°C, aby uniknąć przekroczenia punktów krytycznych. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że wielu naukowców prosi rządy o poważniejsze potraktowanie ryzyka przekroczenia punktów krytycznych w polityce klimatycznej. Dzięki udoskonaleniu modeli klimatu ryzyko wystąpienia punktów krytycznych i powodujących je sprzężeń zwrotnych mogłoby być przewidywane z większą pewnością. Można by również wykrywać wczesne sygnały ostrzegawcze, co zachęciłoby ludzi do poważniejszego traktowania punktów krytycznych.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

arrow_forward Nature Article
Przejdź do quizu!