Globalne ocieplenie: Jak dzisiejszy klimat ma się do historii i przyszłości?

8 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 03 Mar 2021

W jaki sposób zmieniały się temperatury w przeszłości?

Poniższy wykres przedstawia zmiany temperatury Ziemi w ciągu ostatnich 65 milionów lat, i przewidywania tego, jak zmienią się one w przyszłości. Zauważ, że im bliżej teraźniejszości, tym na krótszeokresy podzielony jest wykres.

Image of Historia temperatur na świecie

Historia temperatur na świecie

Patrząc na to, można wywnioskować, że obecne zmiany klimatu nie różnią się wcale od wcześniejszych wzrostów temperatur. Czy jednak widzisz na wykresie, że jeśli w przyszłości podjęte zostaną niewielkie działania w dziedzinie klimatu (linia czerwona) , wówczas średnia temperatura Ziemi wzrośnie do około 4,5°C powyżej poziomów przedindustrialnych?

W tamtym czasie nie doszło jeszcze do ewolucji ludzi, a nawet mamutów!

Image of Te same temperatury w przeszłości

Te same temperatury w przeszłości

Ten wykres pokazuje najnowsze zmiany temperatury:

Image of Oscylacja między epokami lodowcowymi

Oscylacja między epokami lodowcowymi

W ciągu ostatniego miliona lat Ziemia oscylowała pomiędzy epokami lodowcowymi i cieplejszymi okresami. Nie było to spowodowane przez ludzi, ale przez zmiany w energii promieniowanej przez Słońce, orbitę Ziemi wokół Słońca i kąt, pod którym obraca się Ziemia.

Te zmiany temperatury były bardzo łagodne, a średnia światowa temperatura nie wzrosła o więcej niż 1°C w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat. Ta stabilność umożliwiła rozwój ludzkiej cywilizacji.

Jak teraz zmieniają się temperatury?

Do niedawna Ziemia była w naturalnej fazie chłodzenia, która rozpoczęła się około 5 tysięcy lat temu. Chłodzenie zmierzało w kierunku nowej epoki lodowcowej, która miała nastąpić za około 1,5 tysiąca lat. Jednak po około roku 1850 temperatury na świecie zaczęły gwałtownie wzrastać.

Image of Nietypowe ocieplenie

Nietypowe ocieplenie

Przez ostatnie 250 lat ludzie uwalniali gazy cieplarniane do atmosfery, co spowodowało ocieplenie Ziemi o około 1,1°C w czasie, gdy Ziemia powinna była się ochładzać!

Dlaczego martwimy się dziś o zmiany klimatu?

Ziemia ociepla się nietypowo szybko. W ostatnim stuleciu ociepliła się około 10 razy szybciej niż średni wzrost temperatury po każdej epoce lodowcowej.

Pomimo podobnie szybkich i dużych zmian temperatury w odległej przeszłości, obecne globalne ocieplenie jest niebezpieczne, ponieważ ludzie nie doświadczyli wcześniej zmian o takiej skali i prędkości, więc będzie to dla nas wyzwaniem, aby się dostosować.

Image of Difficulty in adapting

Difficulty in adapting

Przyszły wzrost temperatur

Im więcej gazów cieplarnianych będziemy uwalniać, tym bardziej będą rosnąć temperatury. Wraz z ocieplaniem się planety, topniejący lód, rozmarzająca wieczna zmarzlina, oraz inne reakcje samej Ziemi spowodują jeszcze większy wzrost temperatur.

Image of Pozytywne sprzężenie zwrotne klimatu

Pozytywne sprzężenie zwrotne klimatu

Ile gazów cieplarnianych uwalniamy zależy głównie od tego, ile energii zużywamy, i jak jest ona produkowana. Czynniki te są podyktowane polityką, ekonomią, wzrostem liczby ludności i zużyciem energii na osobę.

Modelarze klimatu wykorzystują kilka różnych dobrze przemyślanych scenariuszy ludzkich zachowań, aby przewidywać różne możliwe zmiany temperatury w przyszłości. Te prognozy, wraz z zakresem możliwych wyników, są pokazane na wykresie poniżej.

Image of Prognozy temperatur w przyszłości

Prognozy temperatur w przyszłości

Jasnozielona linia na tym wykresie ilustruje przyszłość w przypadku braku zmian czy aktualizacji obecnej polityki klimatycznej. Szacuje się, że spowodowałoby to globalne ocieplenie o 4,5°C do roku 2100.

Jeżeli wdrożymy politykę klimatyczną, jak np. szczyt emisji CO₂ na poziomie mniej więcej 40 Gt rocznie około 2040 roku oraz mniej więcej stały szczyt emisji CO₂ na poziomie 15 Gt po roku 2080, wówczas scenariusz ilustrowany przez jasnoniebieską linię będzie bardziej prawdopodobny. Oznacza to ocieplenie o 2,5°C do roku 2100.

Linia ciemnoniebieska ilustruje przyszłość możliwą przy wdrożeniu bardzo rygorystycznych i restrykcyjnych przepisów klimatycznych w ciągu roku 2020. Oznaczałoby to globalne ocieplenie o 1,6°C do roku 2100.

Nierówne ocieplenie

Patrząc na średnie ocieplenie planety, ignorujemy fakt, że powierzchnia Ziemi nie ogrzewa się równomiernie.

Morze jest chłodniejsze niż ląd, głównie dlatego, że większa część energii ciepła Słońca jest używana do odparowania wody, a nie do zwiększenia temperatury powierzchni morza[hhh,jjj).

Image of Ocean chłodniejszy niż ląd

Ocean chłodniejszy niż ląd

To odparowanie nie tylko oznacza, że morze ogrzewa się mniej niż ląd, ale również powoduje, że więcej ciepła z oceanów przepływa na ląd niż z lądu na oceany, więc różnica temperatur wzrasta jeszcze bardziej! Dowody wskazują, że 80-90% ocieplenia na lądzie jest spowodowane pośrednio przez ciepło pochodzące z ogrzewających się oceanów.

Image of Transfer ciepła z oceanu na ląd

Transfer ciepła z oceanu na ląd

W związku z tym wiele obszarów lądowych charakteryzuje się większym ociepleniem niż średnia światowa. Na przykład gdy globalne ocieplenie powyżej poziomów przedindustrialnychl ma średnią wartość 1,5°C lub 4°C na całej Ziemi, średnia wartość w niektórych regionach lądowych będzie wynosiła odpowiednio 2,25°C lub 7,5°C.

Image of Ląd bardziej gorący niż średnia

Ląd bardziej gorący niż średnia

Arktyka ociepla się 2-3 razy szybciej niż średnia światowa, co ma skutki klimatyczne w innych częściach świata. Wynika to z faktu, że w przypadku topnienia lodu ujawniana jest ciemniejsza powierzchnia, która odbija mniej światła słonecznego.

Patrząc realistycznie, jak zmienią się temperatury przy obecnej polityce klimatycznej?

W ramach porozumienia paryskiego każdy kraj zobowiązał się ograniczyć światowy wzrost temperatury do poziomu znacznie poniżej 2°C powyżej poziomów \definition {przedindustrialnych}{pre-industrial}, a najlepiej poniżej 1,5°C. Większość państw określiła, jak postarają się osiągnąć ten cel poprzez politykę wkładów ustalonych na szczeblu krajowym (NDC).

Jednak jeśli przyjrzymy się obietnicom złożonym przez państwa w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, obecnie ponad 7 z 10 krajów nie uda się osiągnąć zobowiązań porozumienia paryskiego! W ciągu najbliższych dziesięciu lat obietnice redukcji emisji muszą być średnio pięciokrotnie skuteczniejsze, aby utrzymać wzrost temperatury na poziomie poniżej 1,5°C.

Image of Wymagane 5-krotne zwiększenie

Wymagane 5-krotne zwiększenie

Podsumowanie

Wielu naukowców uważa, że nadzieja na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C lub nawet 2°C jest niewielka. Jeśli globalne ocieplenie będzie się utrzymywać na obecnym poziomie, to istnieje 66% szans na to, że ocieplenie w okresie od 2030 do 2052 r. osiągnie 1,5°C.

Ale globalne ocieplenie staje się w rzeczywistości coraz szybsze, dlatego należy już teraz podjąć drastyczne działania w celu redukcji emisji, by ograniczyć rosnące temperatury. Więcej o rozwiązaniach tego problemu dowiesz się w późniejszych kursach, ale na razie przejdźmy do tego, jak wzrost temperatur wpłynie na poziom mórz.

Następny rozdział